Didaktinių žaidimų ir patraukliųjų užduočių veiksmingumas mokant matematikos I-II klasėse : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Didaktinių žaidimų ir patraukliųjų užduočių veiksmingumas mokant matematikos I-II klasėse: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 1999.
Pages:
165 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 1999. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDidaktinių žaidimų bei patraukliųjų užduočių naudojimas efektyvina mokymo(si) procesą: skatina domėjimąsi mokomąja medžiaga, įvairina ir lengvina mokymąsi, didina ugdomąją mokymo įtaką, ypač teigiamai veikia loginio mąstymo pagrindų plėtojimą, turi teigiamos įtakos vaiko asmeniniam ugdymui. Metodologinis disertacijos tyrimo pagrindas – kognityvinė teorija bei konstruktyvistinis požiūris į ugdymą, išdėstytas konceptualiuose švietimo reformos dokumentuose. Tyrimai parodė, kad didaktinių žaidimų metodas efektyvus ne tik ugdant matematinį mąstymą, bet ir lavinant komunikacinių gebėjimų elementus. Didaktinių žaidimų bei patraukliųjų užduočių naudojimas pamokose skatina mokinių emocinius išgyvenimus bei gerą savijautą, aktyvumą, teigiamą požiūrį į matematiką, didina mokymosi motyvaciją. Dirbant šiuo metodu, mokiniai geriau atsimena informaciją. Disertacijoje aptariamas didaktinių žaidimų taikymo ugdymo procese principas, taikymas, ryšys su kitais mokymo metodais. Ištirta didaktinių žaidimų bei patraukliųjų užduočių, skatinančių matematikos mokymosi proceso I – II klasėse efektyvumą, sistema. Remiantis tyrimo rezultatais, parengtos atitinkamos rekomendacijos. Daug dėmesio skirta šios sistemos taikymo metodo kūrimui. Rekomendacijose išdėstyti reikalavimai dėl didaktinių žaidimų metodo panaudojimo matematikos pamokose I – II klasėse, apibrėžiamos mokytojo funkcijos. Sudaryta didaktinių žaidimų bei patraukliųjų užduočių sistema atitinka bendruosius didaktikos principus ir sudaro sąlygas didinti mokymo(si) efektyvumą, ugdyti loginį mąstymą, padeda lengviau sudominti mokinius. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENApplication of didactic games and attractive tasks improves the efficiency of the teaching and learning process: encourages interest in the teaching material, diversifies and facilitates learning, increases the educational influence of teaching, with a particularly positive effect on development of the logical thinking basis and a child’s personal upbringing. The methodological basis of the dissertation research – cognitive theory and constructive approach towards upbringing laid down in conceptual documents of the education reform. Research showed that the efficiency of the didactic game method is observed not only in the development of mathematical thinking but also in the development of elements of communication capacities. The use of didactic games and attractive tasks in lessons promote emotional experiences of students and their good feelings, activeness and positive attitude towards mathematics, also increasing the motivation of learning. The method helped students to better remember information. The dissertation discusses the principle and application of didactic games in the educational process, as well as the relation with other teaching methods. Relevant recommendations are made based on results of the survey, with a focus on the development of a method for application of the system. The recommendations stipulate requirements for application of didactic games in mathematics classes in grades 1-2 and define teacher’s functions. The system of didactic games and attractive tasks complies with the main principles of didactics and facilitate improvement of the efficiency of teaching and learning, development of logical thinking.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11448
Updated:
2022-02-07 20:09:32
Metrics:
Views: 46
Export: