Šiaulių regiono žiniasklaidos institucijų konkurencingumo didinimo vadybinės prielaidos.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiaulių regiono žiniasklaidos institucijų konkurencingumo didinimo vadybinės prielaidos
In the Journal:
Keywords:
LT
Konkurencija / Competition; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTLietuvos žiniasklaidos institucijų sektorius šiandien yra patekęs į profesionalių vadybinių sprendimų reikalaujantį modernybės iššūkių lauką. Tai rodo silpstanti laikraščių konkurencingumo galia, lyginant su kitomis žiniasklaidos institucijų grupėmis - žurnalų, televizijos, iš dalies radijo. Stiprėja internetinės žiniasklaidos įtaka. Lietuvos žiniasklaidos auditorijos, t. y., vartotojai, taip pat keičiasi. Procesą lemia ir natūrali kartų kaita, ir ekonominiai bei sociokultūriniai veiksniai. Šio straipsnio tikslas - atlikti Šiaulių regiono žiniasklaidos sektoriaus struktūrinę-funkcinę analizę, išryškinant taikomus vadybos scenarijus ir nubrėžiant palankiausias vadybos optimizavimo gaires. Aktualizuojant pagrindinius Šiaulių regiono žiniasklaidos institucijų profilius kaip vadybinės veiklos pasekmes, apžvelgiami trys dalykai: dienraščio redakcinė struktūra, finansinio kapitalo struktūra ir produkto apyvarta, t. y. laikraščio tiražas. Susisteminti žiniasklaidos institucijos vadybos optimizavimo principai konstruojami per strateginio valdymo pagrindinius faktorius, organizacinės kultūros stiprinimą, dienraščio vertybių pozicionavimą, personalo valdymo kryptingumą. Išskiriami pagrindiniai tinkliškumo ir sąveikos veiksniai žiniasklaidos institucijų sektoriuje (konkurencinės aplinkos analizė, finansinio kapitalo struktūros modeliavimas, produkto patrauklumo kūrimas ir puoselėjimas, konvergencijos proceso valdymas, dienraščio personalo tinkama kvalifikacija ir kt.), kurie leidžia plėtoti kokybiškai naują vadybinės veiklos sinergiją.Reikšminiai žodžiai: Šiaulų regiono žiniasklaida; Konkurencingumas; Vadyba; Šiauliai regional mass media; Competitiveness; Management.

ENAt present Lithuanian mass media institutions sector has found itself in the field of modern challenges, requiring professional managerial decisions, which is evidenced by the weakened competitive powers of newspapers compared to other mass media institutions groups – magazines, television and, in part, radio. The influence of the Internet media has been increasing, the consumers of Lithuanian mass media have also been changing. The process is also conditioned by the natural metagenesis, as well as by economic and socio-cultural factors. The aim of the article is to perform the structural – functional analysis of the mass media sector of Šiauliai Region, highlighting the applied management scenarios and drawing the most favourable management optimization guidelines. When actualizing the main profiles of mass media institutions of Šiauliai Region as the consequences of managerial activities, the following three aspects are overviewed: the editorial structure of the daily newspaper, the structure of the financial capital and overview of the product, i. e. the circulation of the newspaper. The systematized principles of optimization of management of a mass media institution are constructed through the main factors of strategic management, strengthening of the organizational culture, positioning of the values of the daily publication and directed management of personnel. The main factors of interaction in the mass media institutions sector are distinguished (analysis of the competitive environment, modeling of the financial capital structure, development and nurturing of the attractiveness of the product, management of the convergence process, appropriate qualification of the staff of the daily publication, etc.). The said factors allow for development of a new synergy of managerial activities.

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1141
Updated:
2018-12-17 11:33:41
Metrics:
Views: 46
Export: