Lietuvių periodikos struktūros pokyčiai (1988-1995 m.)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių periodikos struktūros pokyčiai (1988-1995 m.)
Alternative Title:
Changes of the Lithuanian periodical structure (1988-1995)
In the Journal:
Knygotyra. 2002, t. 39, p. 75-83
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Leidiniai; Žurnalai; Laikraščiai; Periodinė spauda; Editions; Journals; Newspapers; Periodical press.
Keywords:
LT
Spauda / Press.
Summary / Abstract:

LTKai periodinės spaudos sistema funkcionuoja savireguliacijos sąlygomis, be paliovos veikiama stiprėjančios konkurencijos ne vien savo sistemos viduje, bet ir visos visuomenės informavimo priemonių sistemos erdvėje, ne tik kinta atskirų leidinių grupės, bet ir atsiranda naujos periodinės spaudos rūšys, nauji leidinių tipai. Šio darbo tikslas – išsiaiškinti, kaip keitėsi lietuvių periodinės spaudos sistema 1988–1995 metais. Straipsnyje siekta nustatyti Sąjūdžio periodinės spaudos poveikį kompartijos „globotos“ iki 1988 metų egzistavusios periodinės spaudos sistemos transformacijai. Nagrinėta, kaip keitėsi įvairių tipologinių grupių leidinių struktūriniai požymiai besiformuojant naujai periodikos sistemai, aiškintasi, kokie kriterijai taikomi klasifikuojant laikraščius į tipologines grupes. Analizuojant lietuvių periodinės spaudos sistemos transformacijos procesą ir skirtingų leidinių grupių funkcionavimo ypatumus straipsnio autorė laikraščius siūlo klasifikuoti pagal 10 kriterijų, kurie tiksliau atskleistų periodinės spaudos sistemos struktūrinius pokyčius ir išryškintų šios spaudos raidos tendencijas.

ENWhen a system of periodical press functioning under self-regulatory conditions and constantly influenced by escalating competition within the system and in the media sector, changes occur to groups of individual publications and new types of periodical press emerge. The aim of the paper is to identify changes in the system of periodical press in Lithuania in 1988–1995. The article aims to establish the effect of the periodical press of the Sąjūdis liberation movement upon the transformation of the periodical press system that was patronised by the Communist Party and existed until 1988. The author examined changes in structural features of various groups of publications amid the emerging new system of periodical press and determined the criteria applied in the classification of newspaper into typological groups. In analysis of the transformation process of the system of Lithuanian periodical press and functioning features of different types of publications, the author suggests dividing newspapers by 10 criteria that would clearly reveal the structural changes of the periodical press system and highlight development tendencies of such press.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7620
Updated:
2023-04-21 12:24:33
Metrics:
Views: 22    Downloads: 3
Export: