Strateginis matmuo Lietuvos ekonominėje politikoje - turinys ir lyginamoji analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Strateginis matmuo Lietuvos ekonominėje politikoje - turinys ir lyginamoji analizė
Alternative Title:
Strategic Dimension of Lithuanian Economic Policy – Contents and Comparative Analysis
In the Journal:
Lietuvos metinė strateginė apžvalga [Lithuanian Annual Strategic Review]. 2003, t. 1, p. 237-258
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami strateginio planavimo, plačiąja prasme aiškinamo kaip valstybės kryptinga intervencija, samprata, istorinė patirtis ir turinys šiuolaikinėje ekonominėje valstybės politikoje. Atskirai aptariamas Lietuvos atvejis - centrinės planinės ekonomikos virsmas veiksmingos rinkos ekonomikos valstybe ir nauji, narystės Europos Sąjungoje akivaizdoje iškylantys iššūkiai Lietuvos ekonominei politikai. Straipsnyje teigiama, kad ilgalaikį Lietuvos ekonomikos konkurencingumą lems „mikro" arba įmonių lygmens politika, kurios efektyvumą savo ruožtu nulems Lietuvos institucijų gebėjimas suvaldyti „paradoksus", t.y. iš pirmo žvilgsnio sunkiai tarpusavyje suderinamus ekonominės politikos tikslus. [Iš leidinio]

ENThe article deals with the concept of strategic planning, defined as an intentional state intervention in a broad sense, historical lessons and contents in a modern economic policy. The Lithuanian case is discussed as a separate issue – the transformation of a centrally planned economy into a functioning market economy, as well as new challenges faced by Lithuanian economic policy as a result of its membership in the European Union. The article claims that the long-term economic competitiveness of Lithuania will depend on “micro” enterprise-level policy, whose efficiency will be determined by the capacity of Lithuanian public bodies to manage “paradoxes”, i.e. hardly compatible economic policy objectives.

ISSN:
1648-8016; 1648-8024; 2424-4562; 2335-870X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11147
Updated:
2020-07-24 11:03:31
Metrics:
Views: 16    Downloads: 2
Export: