Demokratinė civilinė ginkluotųjų pajėgų kontrolė Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Demokratinė civilinė ginkluotųjų pajėgų kontrolė Lietuvoje
Alternative Title:
Civil-Democratic Control of Armed Forces in Lithuania
In the Journal:
Lietuvos metinė strateginė apžvalga [Lithuanian Annual Strategic Review]. 2003, t. 1, p. 217-236
Keywords:
LT
Kariuomenė / Army; Politinė ideologija / Political ideology.
Summary / Abstract:

LT[...] Straipsnyje daugiausia dėmesio skiriama dabartinei Lietuvos ginkluotųjų pajėgų demokratinės civilinės kontrolės bei civilių-kariškių santykių būklei. [...] Daroma prielaida, kad nepaisant teisinės bazės sukūrimo demokratinės civilinės kontrolės praktika šalyje dar nėra visiškai išsikristalizavusi ir neginčijamai įtvirtinta Lietuvos politinėje sistemoje. [...] Antroje straipsnio dalyje trumpai aptariama Lietuvos gynybos ir užsienio politikos įtaka civilinės kariuomenės kontrolei. Atkreipiamas dėmesys į parlamentinių politinių partijų susitarimą dėl gynybos politikos prioritetų. Darbe akcentuojama Lietuvos ginkluotųjų pajėgų santykių su NATO šalimis plėtros svarba, taip pat pabrėžiamas skirtumas tarp Lietuvos narystės NATO ir narystės Europos Sąjungoje, bei pastarosios įtaka šalies užsienio ir gynybos politikai. Baigiamojoje darbo dalyje „Kariuomenė ir visuomenė“ plačiau aptariami dabartiniai civilių-kariškių santykiai bei lėšų, skirtų krašto apsaugai, viešinimo svarba. Aktyvus kariškių dalyvavimas šalies vidaus gyvenime, pagalba likviduojant krizių pasekmes turi būti neatskiriama ginkluotųjų pajėgų veiklos sritis taikos metu. [...] Straipsnio išvadose konstatuojama, kad demokratinė-civilinė ginkluotųjų pajėgų kontrolė, nepaisant kai kurių neišspręstų klausimų, yra gana sėkmingai įtvirtinta Lietuvoje. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Demokratija; Ginkluotosios pajėgos; Civilinė kontrolė; Democracy; Military forces; Civil control.

EN[…] In this paper, the analysis mainly focuses on the current state of the democratic civil control over the Lithuanian Armed Forces (LAF) and the civil-military relations. […] The analysis rests on the assumption that despite the creation of the legal base, the practice of the democratic civil control is not fully crystallized and incontestably embedded in the Lithuanian political system. […] The second part of the paper discusses the relationship between the civil control over the military and the Lithuanian defence and foreign policy, building on the assumption that civil authorities have full control over foreign policy while the military retain some autonomy over certain professional matters of defence policy. Attention is drawn to the agreement of the parliamentary parties on defence policy priorities. The authors note the influence of cooperation with NATO countries on the development of the LAF in accordance with Western standards. However, the authors differentiate between the requirements of the membership in NATO and the EU with regard to Lithuanian defence policy. The final part of the paper “The Armed Forces and Society” in more detail discusses the current civil-military relations in the country. The importance of the publicity of Lithuanian defence policy guidelines and the activities of the LAF is emphasized. […] The authors conclude that despite some unresolved issues, the civil democratic control over the military has been successfully established in Lithuania. […]. [From the publication]

ISSN:
1648-8016; 1648-8024; 2424-4562; 2335-870X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11122
Updated:
2020-07-28 20:26:25
Metrics:
Views: 18
Export: