Pasauliečių rengimas Lietuvoje apaštališkajai bažnyčios tarnystei

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pasauliečių rengimas Lietuvoje apaštališkajai bažnyčios tarnystei
In the Journal:
Soter. 2004, 13 (41), p. 127-136
Keywords:
LT
Vilkaviškis; Lietuva (Lithuania); Mokytojų ugdymas / Teacher education; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTRemiantis kiekybiniu tyrimu, atliktu 2004 m. kovo mėnesį visose Lietuvos vyskupijose, išskyrus Vilkaviškio, straipsnyje yra analizuojamas tikybos mokytojų ir katechetų rengimas, aptariamas pasauliečių rengimas apaštališkajai tarnystei Lietuvoje, apžvelgiamas tikybos mokytojų rengimas, nagrinėjamas ugdymo proceso teorinis aspektas, empiriškai ištiriami pasauliečių pasirengimo apaštališkajai Bažnyčios misijai praktiniai aspektai. Centrinės, esminės žmogaus prigimties sferos, t.y. sąžinės plėtojimas yra pagrindinis uždavinys ugdant tikybos mokytoją. Taikomojo mokytojų rengimo paskirtis yra grindžiama būsimo mokytojo, sugebančio pedagogiškai tikslingai veikti sudėtingomis ir nuolat kintančiomis sąlygomis, parengimu. ,,Katalikų religijos pedagogikos“ programos struktūra yra artimiausia idealinės pedagoginės sąmonės ugdymui(-si). Atlikus empirinį tyrimą paaiškėjo, kad katalikiškose organizacijose didžiausia dalis yra respondentų, turinčių aukštąjį – magistro išsilavinimą. Mažesnė respondentų dalis turi aukštąjį – bakalauro išsilavinimą. Empirinio tyrimo metu nustatyta, kad tik trečdalis darbuotojų, dirbančių katalikiškose organizacijose, turi tinkamą išsilavinimą.Reikšminiai žodžiai: Apaštalavimas; Pasauliečiai; Ugdymas.; Apostolic mission; Laymen; Education; Ugdymas.

ENThis article and investigation shows us about laymen formation for apostolic mission significance and relevance. In dioceses, as far as possible, councils should be set up to assist the Church's apostolic work, whether in the field of evangelization and sanctification or in the fields of charity, social relations and the rest. In our times is necessary assiduity of laymen. So, in modern-day situation is necessary more effective apostolic mission. For effective apostolic mission and for expand Kingdom of God, is necessary the right preparation of laymen for this special apostolic mission. The practical investigation shows that only 30% laymen work at catholic institutions with the right calibre. [From the publication]

ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11084
Updated:
2020-07-21 20:38:22
Metrics:
Views: 47    Downloads: 1
Export: