Vyresniųjų moksleivių santykių su pasauliu brandos ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vyresniųjų moksleivių santykių su pasauliu brandos ypatumai
Alternative Title:
Peculiarities of maturity of the relationships of senior pupils with the world
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2000, t. 7, p. 30-37
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Vyresnieji moksleiviai; Dvasingumas; Santykis su pasauliu; Senior pupils; Spirituality; Relationship with the world.
Keywords:
LT
Dvasingumas; Santykis su pasauliu; Vyresnieji moksleiviai.
EN
Relationship with the world.; Senior pupils; Spirituality.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje yra analizuojami vyresniųjų moksleivių, besimokančių įvairių tipų mokyklose, santykių su pasauliu brandos ypatumai ir jų korekcijos prielaidos. Keliamas tikslas nustatyti šių dienų moksleivių dvasingumo raidos tendencijas ir jas nulemiančius veiksnius bei sąlygas atskleidžiant ir palyginant X-XI klasių mokinių santykius su atskirais (artimiausiais) žmonėmis ir pačiu savimi, taip pat su ryškesnėmis socialinėmis bendruomenėmis. Tyrimo rezultatų analizė leidžia daryti išvadą, kad ugdant dvasingumą vyresnio mokyklinio amžiaus vaikams reikia daugiau rūpintis mokinių humanizavimu: tiek jų santykių su kitais žmonėmis, tiek su pačiu savimi, tiek su socialinėmis bendruomenėmis. Nors visų šių santykių ypatumai liudija nepakankamai aukštą jų lygmenį, ypatingą dėmesį būtina skirti šio amžiaus mokinių santykiams su tėvais, draugais, su savimi ir valstybe pagerinti. Galima kelti prielaidą, kad egzistuoja gana glaudus ryšys tarp šiame straipsnyje aptartų santykių tipų ypatumų ir moksleivių santykių su kitais šio ir antgamtinio pasaulio objektais.

ENIn this article, personal relationships with the world are regarded as the foundation for the dispersion of spirituality. Spirituality is understood here as a complex integral feature which reveals itself through a diverse and permanent connection of a person with the world. The most important types of relationships through which spirituality reveals itself include first of all relationships of an individual with other people and with himself/herself at the same time as well as with social communities. Therefore, the article analyses the peculiarities of relations- hips of X-XI form pupils with their parents, friends, teachers and their own selves. Furthermore, the article touches upon the relationships of the pupils of this age group with their nation, state and church, Similarities and contrasts of the development of the said relationships are revealed on the basis of empirical material. [From the publication]

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16662
Updated:
2018-12-17 10:43:09
Metrics:
Views: 12
Export: