Kryžių kalno apeiginiai papročiai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kryžių kalno apeiginiai papročiai
Alternative Title:
Ritual customs of Hill of Crosses
In the Journal:
Soter. 2004, 13 (41), p. 189-208
Keywords:
LT
Kryžių kalnas; Apeiginiai papročiai; Maldos ir giesmės.
EN
Hill of Crosses; Ritual customs; Prayers and religious songs.
Summary / Abstract:

LTPasaulyje yra kraštų, kur katalikybė įleidusi žymiai gilesnes šaknis nei pas mus, bet tokios liaudies pamaldumo praktikos, tokios dvasingumo išraiškos, kokia yra Kryžių kalne, niekur kitus nesutiksi. ryžių kalno ki 2000 metų prie jo veikia pranciškonų vienuolynas ir toliau skleisdamas pranciškonų kultūrą. Kryžių kalnas yra unikalus, vienintelis toks pasaulyje. Kryžių kalno sakralumo kilmė susijusi su žuvusiųjų 1831 ir 1836 metų lietuvių ir lenkų katalikų sukilėlių palaidojimo vieta ir yra kovų su caro valdžia už tautinę ir religinę laisvę simbolis. Iš 24 apeiginių papročių kilmės atžvilgiu 18 yra iš Šventosios Žemės; 1 – iš Ispanijos, 1 – iš Prancūzijos, 1 – iš Italijos, 1 – iš Vokietijos, 1 – iš Lenkijos bei 1 – vietos tradicija. Į Kryžių kalno pamaldumą 9 apeiginiai papročiai atėjo iš Bažnyčios liturgijos, 13 – iš Lenkijos, 2 – iš vietos tradicijos. Kryžių kalno kultas yra pranciškoniškos kultūros palikimas Lietuvoje. Natūralu, kad nuo 2000 metų prie jo veikia pranciškonų vienuolynas ir toliau skleisdamas pranciškonų kultūrą. Tyrimo rezultatai pagrindžia iškeltą hipotezę, kad Kryžių kalno apeiginiai papročiai savo kilme yra Vakarų Europos katalikiškų tautų ir kultūrų atspindys. [Iš leidinio]

ENThere are some places in the world where catholicity is more widely spread than with us, but such practice of piety and such expression of spirituality as Hill of Crosses have no equivalent. Since 2000 Franciscans monastery is opened near Hill of Crosses and spreads culture of Franciscans. Hill of Crosses is unique in the world. Origin of holiness of Hill of Crosses is related with burial place of Lithuanian and polish Catholics participating in 1831-1836 rebellion as well as with symbol of combats with tsar government and religious freedom. From 24 ritual customs in terms of their origin 18 are from Holy Land, 1 – from Spain, 1 – from France, 1 – from Italy, 1 – from Germany, 4 –from Poland and 1 – of local tradition. 9 ritual customs came to Hill of Crosses from Church liturgy, 13 – from Poland, 2 – of local tradition. Cult of Hill of Crosses is heritage of Franciscans culture in Lithuania. It is natural that since 2000 Franciscans monastery is opened near Hill of Crosses and further spreads culture of Franciscans. Research results provide basis for posed hypothesis that ritual customs of Hill of Crosses in terms of their origin is reflection of catholic nations and cultures of West Europe.

ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11072
Updated:
2020-07-21 20:38:22
Metrics:
Views: 8    Downloads: 4
Export: