Aukštųjų technologijų pramonės šakų plėtra Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aukštųjų technologijų pramonės šakų plėtra Lietuvoje
Alternative Title:
  • Development of State-of-the-Art Technology Industries in Lithuania
  • Development of advanced technology industries in Lithuania
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2005, Nr. 3 (32), p. 59-64
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Pramonė; Pramonės politika; Konkurencingumas; Konkurencinis pranašumas.
Keywords:
LT
Konkurencija / Competition; Pramonė; Pramonės politika.
Summary / Abstract:

LTPramonės restruktūrizacija, vykusi Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo laikotarpiu, – lėtas ir sudėtingas procesas, lėmęs esamą pramonės sandarą. Vyraujančias pozicijas Lietuvoje užima tradicinės pramonės šakos (maisto, medienos, drabužių siuvimo ir baldų pramonė). Vis dėlto skatinti aukštųjų pramonės šakų plėtrą Lietuvoje būtina. Išsivysčiusių šalių aukšto ekonominio išsivystymo lygio rodiklius rodo sudėtingų ir vidutinio sudėtingumo pramonės šakų konkurencingumas tarptautiniu mastu. Pramonės įmonių konkurencinius pranašumus didina šalyje vykdoma pramonės politika, skatinanti mokslinę-techninę pažangą, naujoves, remianti investicijas į mokslo tyrimus bei naujų produktų kūrimą, technologijų atnaujinimą, žmonių išteklių plėtrą. [Iš leidinio]

ENRestructurization of industry that took place during the Lithuanian independence restoration is a slow and complex process that determined the current structure of industry. Traditional branches of industry—food processing, wood processing, clothes making, and furniture production—predominate in Lithuania. Still, it is necessary to encourage the development of state-of-the-art industries in Lithuania. Development indicators of developed countries provide competitive ability of complex and medium complexity industries on the international scale. Competitive ability of industrial undertakings is increased by the internal industrial politics that promotes scientific and technological progress as well as novelties and supports investments into scientific research as well as design of new products, upgrading of technologies, and human resource development.

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11011
Updated:
2018-12-17 11:52:24
Metrics:
Views: 11    Downloads: 3
Export: