Socialinių pedagogų neuniversitetinio rengimo tendencijos ir jų įvertinimas Lietuvoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinių pedagogų neuniversitetinio rengimo tendencijos ir jų įvertinimas Lietuvoje: disertacija
Publication Data:
Klaipėda, 2005.
Pages:
170 lap
Notes:
Disertacija rengta 1999-2003 metais Vilniaus pedagoginiame universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Klaipėdos universitetas, 2005. Bibliografija.
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Non-university training tendencies of social pedagogues and their evaluation in Lithuania. Vilnius, 2005. 31 p
Summary / Abstract:

LTPrasidėjęs 2000 m. socialinių pedagogų neuniversitetinis rengimas sąlygoja problemą: koks turėtų būti socialinio pedagogo neuniversitetinio rengimo modelis ir kokios jo praktinio realizavimo galimybės? Disertacijoje siekta šio tikslo – teoriškai pagrįsti socialinių pedagogų neuniversitetinį rengimą ir įvertinti jo praktinio realizavimo tendencijas Lietuvoje. Teorinį tyrimo naujumą sudaro fubdamentaliųjų teorinių asmens kompetencijų ir jo profesinės veiklos sistemos problemų perkėlimas į realybę, kai užtikrinama socialinių pedagogų veiklos ir profesinių kompetencijų sąveika, kuomet kaitos procesai tampa būdingomis ir visa apimančiomis visuomenės gyvenimo ir ugdymo paradigmomis. Disertacijoje profesinių kompetencijų plėtojimo teorija pagrįstas ir empiriškai įvertintas socialinių pedagogų neuniversitetinis rengimas Lietuvoje. Taip pat įvertintos būsimųjų socialinių pedagogų profesinės kompetencijos realizuojant studijų tikslus.

ENStarted in 2000, non-university training of social educators conditions the following problem: what should be the model and possibilities of practical implementation of non-university training of social pedagogues? The dissertation aims to provide theoretical substantiation of non-university training of social educators and assess tendencies of practical implementation of the education in Lithuania. Theoretical novelty of the research lies in the shifting of fundamental theoretical personal competences and problems of the system of professional activities to the reality, while ensuring interaction between activities and professional competences of social pedagogues when processes of changes become characteristic and all-inclusive paradigms of public life and education. In the dissertation, non-university training of social educators in Lithuania is substantiated by way of professional competences development theory. Professional competences of future social pedagogues in the implementation of goals of studies are also evaluated.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10777
Updated:
2022-01-21 13:35:03
Metrics:
Views: 45
Export: