Romėnų privatinės teisės įtaka šiuolaikinei civilinei ir civilinio proceso teisei : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Romėnų privatinės teisės įtaka šiuolaikinei civilinei ir civilinio proceso teisei: disertacija
Alternative Title:
The Influence of Roman private law on contemporary civil law and civil procedure
Publication Data:
Vilnius, 2005.
Pages:
261 lap
Notes:
Disertacija rengta 2001-2005 metais Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Civilinio proceso katedroje. Dr. disert. (social. m.) - Mykolo Romerio universitetas, 2005. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Impact of Roman private law on contemporary civil and civil procedure law Vilnius, 2005 32 p
Summary / Abstract:

LT[...] Tyrimo tikslas yra atlikti integralią galiojančios Lietuvos civilinės teisės ir civilinio proceso teisės institutų analizę institutų analizę bei nustatyti, kokios romėnų teisės konstrukcijos juose jau yra įtvirtintos, o taip pat identifikuoti tą romėniškojo palikimo dalį, kuri galėtų būti sėkmingai panaudota privatinių teisinių santykių reglamentavimo tobulinimui. [...] Pirmoje darbo dalyje romėnų teisė, drauge su graikų filosofija bei krikščionybe, pateikiama, kaip vienas iš veiksnių, aktyviausiai veikusių europinės civilizacijos susiformavimą. [...] Antrojoje dalyje yra nagrinėjamas romėnų teisės poveikis šiuolaikinės Lietuvos civilinės materialinės teisės institutams. [...] Trečioji darbo dalis skirta romėnų teisės įtakai šiuolaikinei civilinio proceso teisei. [...] Neabejotinai konstatuojant plačią romėnų teisės įtaką, kurią ši turėjo šiuolaikinei Lietuvos civilinei ir civilinio proceso teisei, o taip pat pripažįstant perspektyvinę šio poveikio kryptį, autorius akcentuoja ir didaktinę romėnų teisės vertę. Romėnų teisėje suformuluoti kertiniai šiuolaikinės civilinės teisės principai iš esmės lieka nepakitę ir privatiniams santykiams tolydžio sudėtingėjant. Dėl šios priežasties dar vieną šiuolaikinio romėnų teisės vaidmens aspektą sudaro jos, kaip orientyro komplikuotose šiuolaikinėse teisės sistemose, reikšmė. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

EN[...] This research work aims to provide an integral analysis of the current Lithuanian civil laws and civil procedure laws and establish which Roman law constructs are established in them, and to identify the Roman legacy which could be gainfully used to improve private law regulation. [...] In the first part, Roman law and its relation to Greek philosophy and Christianity is provided as one of the most active influences on the formation of European civilisation. [...] In the second part the effect of Roman law on modern day Lithuanian civil material law institutions is examined. [...] The third part focuses on the influence of Roman law on contemporary civil process law. [...] Certifying without doubt the broad influence of Roman law on Lithuania’s contemporary civil law and civil procedure, and recognising the future direction of this effect, the author highlights the didactic value of Roman law. Roman law forms the cornerstones of modern civil law principles, as it remains essentially unchanged and continues to complicate private relations. For this reason another aspect of the role that Roman law plays in contemporary law is that of a significant landmark in the complicated contemporary legal system. […].

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10766
Updated:
2022-02-07 20:09:07
Metrics:
Views: 82
Export: