Conception of roman marriage : historical experience in the context of national family policy concept

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Conception of roman marriage: historical experience in the context of national family policy concept
Alternative Title:
Romėniška santuokos samprata: valstybinės šeimos politikos koncepcija. Istorinė patirtis
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2009, Nr. 2 (116), p. 295-316
Keywords:
LT
Romėnų teisė; šeima; Santuoka; Valstybinė šeimos politikos koncepcija.
EN
Roman law; Family; Marriage; National Family Policy Concept..
Summary / Abstract:

LT2008 m. birželio 3 d. patvirtinta Lietuvos Valstybinė šeimos politikos koncepcija, nustačiusi valstybinės šeimos politikos tikslus ir principus, ne sykį daro nuorodą į istorinę ir mokslinę patirtį. Todėl šiame straipsnyje siekiama atskleisti Senovės Romos, pa- dėjusios šiuolaikinės privatinės teisės pamatus, istorinę teisinę patirtį bei glaustai palyginti Koncepcijos tikslus ir Senovės Romos valstybinę politiką šeimos klausimais. Koncepcijoje suformuluota santuokos sudarymu pagrįsta šeimos samprata, todėl straipsnyje daugiausia dėmesio skiriama romėniškai santuokai, jos būtiniesiems elementams, sudarymo formoms ir išankstinėms santuokos sąlygoms. Išanalizavę senovės Romos santuokos sampratą ir Romos valstybės politiką su šeima ir santuoka susijusiais klausimais bei palyginę su Lietuvos Valstybinės šeimos politikos koncepcijos tikslais, galime konstatuoti, jog šiuo metu Lietuvoje vykdoma šeimos rėmimo ir šeiminių, santuoka grįstų, santykių skatinimo politika nėra šių dienų išradimas, bet gali remtis Senovės Romos teisiniais sprendimais. [Iš leidinio]

ENOn 3 June 2008 the National Family Policy Concept was adopted by Seimas that states the goals and principles of the state family policy and several times refers to historical and scientific experience. The present article aims to reveal the historical and legal experience of the ancient Rome that laid foundations of contemporary private law and to compare the goals of the National Family Policy Concept and the state policy of the ancient Rome regarding family issues. The concept of family framed by the National Family Policy Concept is based on matrimony. This is why the authors of the article focus on Roman matrimony. Having discussed the ancient Roman concept of marriage and Roman state policy regarding issues of matrimony and family and comparing it with the aims of the National Family Policy concept it might be stated that policy of encouraging family and promoting family relations based on matrimony that is provided by the Lithuanian state is not a new invention but may also refer to legal resolutions of the ancient Rome. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22200
Updated:
2018-12-20 23:21:08
Metrics:
Views: 12    Downloads: 3
Export: