Žemės ūkio įmonių apskaitos automatizavimo efektyvumo didinimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žemės ūkio įmonių apskaitos automatizavimo efektyvumo didinimas: disertacija
Alternative Title:
Enhancing the Efficiency of Automated Accounting of Agricultural Companies
Publication Data:
Akademija (Kauno raj.), 2001.
Pages:
129 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Lietuvos žemės ūkio universitetas, 2001. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDarbo objektas – automatizuotos apskaitos technologijos, Lietuvos ir užsienio šalių žemės ūkio (ŽŪ) įmonių patirtis automatizuojant apskaitą. Tyrimų tikslas – išanalizuoti automatizuotos apskaitos technologijas, naudojamas ŽŪ įmonėse ir parengti efektyvesnius ŽŪ įmonių apskaitos automatizavimo metodus. Darbo mokslinė vertė: sudaryta automatizuotos apskaitos vertinimo kriterijų sistema; nustatyti automatizuotos apskaitos eksploatavimo išlaidų ir naudos rodikliai; parengti ŽŪ įmonių automatizuotos apskaitos technologijos efektyvumo nustatymo metodai; įvertinta automatizuotos apskaitos būklė ŽŪ įmonėse; pagrįsta integruoto apskaitos informacijos tvarkymo perspektyva; nustatytos svarbiausios automatizuotos apskaitos tobulinimo kryptys; apskaičiuotas rekomenduojamos integruotos apskaitos technologijos ekonominis efektas. Disertacijoje siūloma: • automatizuoti pradinės informacijos gavimo ir perdavimo operacijas betarpiškai ŽŪ įmonių padaliniuose, taikant technines priemones; • ŽŪ įmonėse įdiegti integruotą apskaitos tvarkymo technologiją; taikyti unifikuotus pastoviosios informacijos masyvus; informacijos vartotojams gauti visapusišką rezultatinę informaciją apie pagrindinių įmonės veiklos rūšių būklę; • automatizuotą apskaitos technologiją pasirinkti ir vertinti, atsižvelgiant į darbo autorės tyrimais pagrįstas rekomendacijas, kaip sudarytą automatizuotos apskaitos vertinimo kriterijų sistemą; parengtus automatizuotos apskaitos ekonominio vertinimo metodus; valdymo sprendimus priimti pagal apskaičiuotus išlaidų ir naudos rodiklius. [Iš leidinio]

ENThe subject of the thesis – automated accounting (AA) technologies, experience of Lithuanian and foreign agricultural companies in accounting automation. The aim of the research – analyse AA technologies used in agricultural companies and draft more efficient methods for automation of accounting in agricultural companies. Scholarly value of the thesis: an established system of evaluation criteria for AA; identified indices of operational costs and benefit of AA; elaborated methods for efficiency evaluation of AA technologies; an evaluated status of AA in agricultural companies; arguments for integrated AA processing; identified key directions for improving AA; the calculated economic effect of a recommended integrated accounting technology. The doctoral thesis proposes the following: • Automate collection and transmission operations of preliminary information directly in divisions of agricultural companies (AC) with the help of technical measures; • Install integrated accounting management technology in AC; apply unified passive information arrays; provide comprehensive information on the results to information users on the status of key activities of a company; • Select and evaluate AA technology by taking into account the recommendations of the author of the doctoral thesis based on her research on how to develop a criteria system for AA evaluation; establish the evaluation methods of the economic efficiency of AA; make managerial decisions on the basis of calculated costs and benefit indices.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10763
Updated:
2022-02-07 20:09:35
Metrics:
Views: 11
Export: