E-business conditions and perspectives in Lithuanian enterprises

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
E-business conditions and perspectives in Lithuanian enterprises
Alternative Title:
Elektroninio verslo būklė ir perspektyvos Lietuvos įmonėse
In the Journal:
Ekonomika. 2003, t. 61, p. 49-58
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service; Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises; Internetas / Internet; Komunikacija / Communication.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio objektas - elektroninis verslas (e. verslas) Lietuvos įmonėse. Šio darbo tikslas - ištyrus Lietu: vos įmonių e. verslo būklę, numatyti šio verslo plėtros perspektyvas. Tikslui įgyvendinti buvo atlikta užsienio mokslininkų paskelbtų darbų analizė, kuria remiantis buvo pagrista e. verslo sąvoka, išaiškinti e. verslo partneriai (verslas, valstybinės įstaigos (administracija), prekių ar paslaugų vartotojai ir įmonės darbuotojai) bei jų ryšiai, nustatyti e. verslo pranašumai, analizuojama išlaidų sumažėjimas, apyvartos didėjimas, konkurencines situacijos ir klientų aptarnavimo gerėjimas ir trūkumai, pasireiškiantys teisės, saugumo, išlaidų ir socialinėje srityse. Empirinis tyrimas (anketinė apklausa), siekiant išsiaiškinti e. verslo būklę ir perspektyvas, buvo atliktas 2002 m. Lietuvos žemės ūkio įmonėse ir kitose Lietuvos įmonėse (gamyba, prekyba, paslaugos ir kt). Šiame straipsnyje aptariami empiriniai duomenys, gauti iš 19 žemės ūkio ir 49 kitų Lietuvos įmonių. Tyrimo metu buvo nustatytas kompiuterių techninės ir programinės įrangos naudojimas, interneto naudojimas ir tiriamųjų įmonių struktūriniai duomenys.2002 m. atlikto tyrimo metu nustatyta, kad: 79 proc. žemės ūkio ir 84 proc. kitų įmonių naudojasi internetu; išaiškinta, kad 93 proc. žemės ūkio ir 95 proc. kitų įmonių, turinčių internetą, pastarąjį naudoja gauti įvairią informaciją, atitinkamai 80 proc. ir 100 proc. komunikacijai (elektroninis paštas), 73 proc. ir 83 proc. verslo apyvartai (elektroninis ryšys su banku, su gretimų gamybos šakų įmonėmis); labai nedaug žemės ūkio įmonių (13 proc.) pateikia informaciją apie save internete, kitos įmonės gerokai daugiau (56 proc); nustatyta, kad plačiau naudotis internetu dažniausiai nesiryžtama, nes didelės interneto naudojimo kainos, menkas duomenų saugumas bei nesaugus duomenų perdavimas; išskirtinis interneto efektyvaus naudojimo trūkumas yra lėtas interneto ryšys, šis veiksnys ypač svarbus Lietuvos žemės ūkio įmonėse. Autorė nustatė, kad pastaraisiais metais vis didėjantį susidomėjimą internetu lėmė bankuose ir įmonėse naudojamų taikomųjų programų integracija, leidžianti elektroninį duomenų perdavimą tarp minėtu verslo partnerių. Nustatyta, kad įmonės, neturinčios interneto, planuoja prisijungti prie jo ateinančiais metais arba vėliau. Numatoma, kad vis daugiau įmonių pateiks informaciją apie save internete. Atlikti Lietuvos ir užsienio mokslininkų paskelbtų darbų tyrimai ir empirinių duomenų analizė leidžia teigti, kad Lietuvos įmonėse yra gera informacinės ir komunikacinės technikos būklė, sudaranti palankias sąlygas e. verslo plėtrai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: E- verslas; E-valdžia; E-verslas; Interneto naudojimas; Komunikacija; Įmonė; Įmonės plėtra; Communication; Company development; E-Business; E-government; Enterprise; Internet use.

ENThe article analyses e-business experience and perspectives in agricultural, trading, service and production enterprises in Lithuania. The analysis of literature sources discusses the e-business concept, e-business partners (business, consumer, administration and employees) and communication among them. It analyses the advantages (cost, customer, competition) and shortcomings of e-business (law, security and cost). The practical research of e-business applications and perspectives (hardware, software, internet and data structures) is based on studies of enterprises in Lithuania during 2002. [From the publication]

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34189
Updated:
2018-12-17 11:13:50
Metrics:
Views: 17    Downloads: 4
Export: