Migration of German children from East Prussia and of Russian-speaking children to Post-war Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Migration of German children from East Prussia and of Russian-speaking children to Post-war Lithuania
Alternative Title:
Rytų Prūsijos vokiečių vaikų ir rusakalbių migracija į pokario Lietuvą
In the Journal:
Lituanistica. 2023, Nr. 4, p. 316-327
Keywords:
LT
Lietuva okupacijų metais (1940 – 1990).
Summary / Abstract:

LTDėl bado 1946-1948 m. įvykusi migracija į sovietų Lietuvą istoriografijoje iki šiol buvo analizuota pasirenkant vieną iš migracijos grupių – Rytų Prūsijos vokiečių vaikus (atminties kultūroje geriau žinomų kaip vilko vaikai) arba atvykusius iš bado paveiktų Sovietų Sąjungos respublikų. Naudojantis žodinės istorijos metodu surinktais interviu, Lietuvos ir Vokietijos archyvų, mokslinių institutų ir atminties institucijų medžiaga straipsnyje atskleidžiamos abiejų migrantų vaikų grupių patekimo į sovietų Lietuvą priežastys, biurokratinio aparato bandymai reguliuoti ir stabdyti migraciją ir po 1990 m. vykusi vilko vaikų kova siekiant socialinio teisingumo Vokietijoje. Tyrimo metu ištirta, kad sovietinė sistema migrantus iš Rytų Prūsijos ir kitų Sovietų Sąjungos respublikų suvokė visų pirma kaip potencialią grėsmę dėl šiltinės epidemijos Lietuvoje. Raktažodžiai: vilko vaikai, rusakalbiai, badas, priverstinė migracija, šiltinė. [Iš leidinio]

ENThe wave of famine-caused migration to Soviet Lithuania (1946–1948) has been a subject of historiographical analysis, focusing selectively on one of the migrant groups: either the East Prussian German children (widely recognised in the cultural memory as the wolf children) or those arriving from famine-affected republics of the Soviet Union. By employing the methodology of oral history, using the interviews collected alongside materials sourced from Lithuanian and German archives, research institutes, and memory institutions, this article aims to uncover the reasons behind the arrival of both groups of migrant children in Soviet Lithuania. It also investigates the attempts made by the bureaucratic apparatus to control and halt migration, as well as the efforts of the wolf children in seeking social justice in Germany after 1990. The study reveals that the Soviet system perceived migrants from East Prussia and other Soviet republics primarily as a potential threat due to the risk of a typhus outbreak in Lithuania. Keywords: Wolf children, Russian-speaking children, famine, forced migration, typhus. [From the publication]

DOI:
10.6001/lituanistica.2023.69.4.3
ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/106181
Updated:
2024-02-21 21:36:48
Metrics:
Views: 9    Downloads: 2
Export: