Diplomatas Stasys Antanas Bačkis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Diplomatas Stasys Antanas Bačkis
Alternative Title:
Diplomat Stasys Antanas Bačkis
Publication Data:
Vilnius, 2007.
Pages:
291 p
Keywords:
LT
Diplomatai / Diplomats; Diplomatija / Diplomacy.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTDarbas skirtas visuomenei pristatyti S. Bačkio asmenybės biografiją bei jo veikla diplomatijos srityje. Biografija, pasak autorius, yra įdomi dviem požiūriais. Viena vertus, ji padeda geriau suprasti jaunosios katalikų intelektualų kartos vietą Lietuvos kultūros istorijoje. Kita vertus, ilgametis S. Bačkio darbas diplomatinėje tarnyboje, atstovaujant realiai neegzistuojančiai valstybei, atspindi unikalias, iki šiol mažai kam žinomas valstybingumo idėjos raiškos formas. Knygoje apžvelgiamos asmenybės brandos aplinkybės ir visuomeninė bei diplomatinė veikla nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu. Analizuojama S. Bačkio veikla Paryžiuje Lietuvos okupacijos sąlygomis. Šis S. Bačkio gyvenimo etapas buvo pats aktyviausias ir kupinas daugybės įvykių, todėl knygoje jam skiriama daugiausiai vietos. Baigiamojoje knygos dalyje apžvelgiama S. Bačkio veikla Vašingtone ir grįžimas į tėvynę.Reikšminiai žodžiai: Paryžius; Prancūzija (France); Diplomatai; Diplomatinė tarnyba; Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas (VLIK); The diplomat; Paris; Polotical Department; Lithuanian Diplomatic Service; Supreme Council for Lithuania's Liberation.

ENThe study is designed to present to the public the biography of S. Bačkis and his activities in the sphere of diplomacy. According to the author, the biography is interesting from twp aspects. On the one hand, it helps to understand the place of the young generation of Catholic intellectuals in the history of Lithuanian culture. On the other hand, S. Bačkis’ long diplomatic service, representing a state that did not exist in reality, is a reflection of unique forms of expression of the statehood idea that have been known to a few to date. The book gives a survey of the circumstances of this personality’s maturity and the social and diplomatic activities in the period of independent Lithuania. The study analyses S. Bačkis’ activities in Paris during Lithuania’s occupation. This period of S. Bačkis’ life was most active and full of numerous events; hence, the greater part of the book is devoted to this time. The last part of the book surveys S. Bačkis’ activities in Washington and return to the homeland.

ISBN:
9789986757771
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10548
Updated:
2023-05-19 19:35:05
Metrics:
Views: 18
Export: