Elektroninės prekybos veiksnys formuojant konkurencinius pranašumus : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Elektroninės prekybos veiksnys formuojant konkurencinius pranašumus: disertacija
Alternative Title:
The E-trade phenomenon in creating competitive advantages
Publication Data:
Kaunas, 2002.
Pages:
163 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Kauno technologijos universitetas, 2002. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacinio darbo problema elektroninės prekybos konkurencinių pranašumų formavimui metodų adaptavimo Lietuvos rinkos sąlygomis teoriniai ir praktiniai aspektai. Disertacinio darbo objektas - Ekonomikos subjektų konkurencinių pranašumų formavimo procesas. Disertacinio tyrimo tikslas - elektroninės prekybos poveikio konkurencinių pranašumų formavimui analizės bei empirinių Lietuvos įmonių tyrimų pagrindu, parengti elektroninės prekybos panaudojimo formuojant tvariuosius konkurencinius pranašumus Lietuvos sąlygomis modelį Disertaciniame darbe išskiriami elektroninei prekybai (EP) būdingi požymiai, patikslintas konkurencinio pranašumo apibrėžimas, nagrinėjamos ir struktūrizuotos įvairių autorių nuomonės dėl EP panaudojimo įmonių konkurencinių pranašumų formavimui trimis požiūriais – konkurencinių pranašumų formavimas remiantis pridėtinės vertės grandinės analize, konkurencinių pranašumų formavimas remiantis tarporganizacinių ryšių optimizavimo analize, konkurencinių pranašumų formavimas remiantis M.Porter konkurencijos modelio analize. Darbe parengtas naujas ekonomikos subjektų tvariųjų konkurencinių pranašumų formavimo, panaudojant EP galimybes, modelis, integruojantis minėtus tris požiūrius į EP panaudojimą konkurencinių pranašumų formavimui. Parengtas ir empiriškai patikrintas tvariųjų konkurencinių pranašumų formavimo, panaudojant elektroninės prekybos galimybes, modelis sudaro prielaidas Lietuvos įmonėms formuoti tvariuosius konkurencinius pranašumus ir didinti konkurencingumą. [Iš leidinio]

ENThe aim of the thesis is to show practical and theoretical aspects of applying methods for the e-trade competitive advantages under the Lithuanian market conditions. The object of the thesis: the process of creating competitive advantages of economic entities. The aim of the thesis: based on the analysis of the e-trade effect on competitive advantages, as well as on the empirical research into the Lithuanian companies, to prepare a model of e-trade usage in formulating sustainable competitive advantages under the Lithuanian market conditions. The paper gives features characteristic to e-trade (ET), specifies the definition of the competitive advantage, analyses and structuralises opinions of various authors concerning the ET use to create companies’ competitive advantages in terms of three aspects: setting up of competitive advantages according to the value added chain analysis, according to the analysis of optimisation of inter-organisational relationships, and according to the analysis of M. Porter’s competitive model. The work also gives a new model of cohesive competitive advantages of economic subjects using ET opportunities, which embraces the three aspects towards the ET use for setting up competitive advantages. The set up and approved model of cohesive competitive advantages of economic subjects using ET opportunities gives grounds to create cohesive competitive advantages and to increase competitiveness of Lithuanian companies.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10512
Updated:
2022-02-07 20:09:20
Metrics:
Views: 23
Export: