Impact of information and communication technology for functionality of performance measurement system

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Impact of information and communication technology for functionality of performance measurement system
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2012, Vol. 17, no. 1, p. 15-21
Keywords:
LT
Informacinės ir komunikacinės technologijos; Veiklos vertinimas; Veiklos vertinimo sistema.
EN
Information and communication technology; Performance measurement; Performance measurement systems.
Summary / Abstract:

LTNuolat besikeičiančiame pasaulyje informacinės ir komunikacinės technologijos įgauna vis didesnę svarbą. Straipsnio tikslas yra nustatyti ryšį tarp informacijos ir komunikacijos technologijų (IKT) ir veiklos vertinimo sistemos funkcionalumo Lietuvos organizacijose. Atlikus mokslinės literatūros analizę buvo nustatyta, kad organizacijose informacinės ir komunikacinės technologijos yra taikomos skirtingais lygiais, kurie įtakoja naudą ir vertę, kuriamą tiek kompanijai, tiek vartotojams. Taip pat nustatyta, kad veiklos vertinimo sistemas galima klasifikuoti pagal jų funkcijas. Remiantis teorinėmis prielaidomis galima teigti, kad lygiagretus IKT ir veiklos vertinimo sistemų taikymas gali lemti produktyvesnę ir efektyvesnę veiklą. Remiantis mokslinės literatūros analize buvo sukurta IKT poveikio veiklos vertinimo funkcionalumui matrica. Organizacijose yra skirtingas informacinių komunikacinių technologijų taikymo lygis, bei skirtingas veiklos vertinimo sistemų taikymo lygis. Tai leidžia suskirstyti organizacijas į tris grupes: tradicinės organizacijos, tarpinės organizacijos ir virtualios organizacijos. Tyrimas parodė, kad Lietuvoje daugumą organizacijų reikia priskirti tarpinei grupei. Remiantis tyrimo rezultatais galima teigti, kad yra ryšys tarp informacinių ir komunikacinių technologijų ir veiklos vertinimo sistemos funkcionalumo Lietuvos organizacijose. Tyrimas atskleidė, kad tarp šių dimensijų yra tiesioginė sąsaja.

ENIn the ever-changing world information and communication technology becomes increasingly important. The paper discloses application of information and communication technologies for performance measurement and its impact for systems functionality. Research is based on analytical methodology and systemic analysis of comparable theoretical and empirical studies. A quantitative analysis of the data was also used in this paper. The main result of this study is fixed relationship between performance measurement systems functionality and Internet related technologies application level in Lithuanian companies. Following the quantitative analysis, when assessing the performance measurement systems and application of Internet related technologies in business, it was found that in Lithuania, however, during this period most companies are included in the intermediate group, which seek to use the growing number of Internet related technologies, thus achieving higher performance evaluation of the system. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Elektroninės prekybos veiksnys formuojant konkurencinius pranašumus : disertacija / Rimantas Gatautis. Kaunas, 2002. 163 lap.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41732
Updated:
2021-01-08 17:05:46
Metrics:
Views: 28    Downloads: 11
Export: