Klaipėdos krašto XX a. antrosios pusės liaudies dainų pateikėjai ir kai kurios jų dainų melodijų ypatybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Klaipėdos krašto XX a. antrosios pusės liaudies dainų pateikėjai ir kai kurios jų dainų melodijų ypatybės
Alternative Title:
  • Presenters of Folk Songs of the Klaipėda Region in the Second Half of 20th Century. Specific features of Melodies of Presented Songs
  • Klaipėda Region folk songs' presenters in a second half of 20th century and the peculiarities of some their songs' melodies
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2001, Nr. 7, p. 28-35
Keywords:
LT
19 amžius; Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos Klaipėdos krašte XX a. antrojoje pusėje lietuvininkų dainuotos liaudies dainos, nagrinėjami melodikos ypatumai visų Mažosios Lietuvos dainų kontekste. Pateikiama duomenų iš trijų žymiausių XX a. lietuvininkų dainininkų – M. Klingerienės, A. Mažeivos, A. Deivelaičio – gyvenimo. XX a. pradžioje Mažojoje Lietuvoje, tuo pačiu ir Klaipėdos krašte, dėl įvairių istorinių aplinkybių liaudies dainų rinkimo ir dainynų leidimo tradicijos apmirė. O ir pats dainavimas pagal liuteronų tikėjimo tradicijas čia buvo laikomas nerimtu ir nederamu dalyku. Po Antrojo pasaulinio karo užrašyta didžioji dauguma dabar žinomų Klaipėdos krašto lietuvininkų dainų iš dviejų dešimčių dainininkų, padainavusių nuo vienos iki pusšimčio dainų. M. Klingerienė, A. Mažeiva ir A. Deivelaitis – gausiausią dainų kraitį turintys Klaipėdos krašto dainininkai, kurių dainavimas įamžintas magnetinėse garso įrašų juostelėse. Dėl to šių pateikėjų dainos yra patikimiausias šaltinis įvairiapusiškai etnomuzikologinei analizei. XX a. antrosios pusės Klaipėdos krašto dainos turi savitų bruožų visų Mažosios Lietuvos dainų kontekste. Klaipėdiškių dainų derminė įvairovė nėra tokia spalvinga, kokia XIX a. fiksuota L. Rėzos, Ch.Bartscho dainynuose. Vyrauja mažorinės dermės melodijos, gana daug vėlyvųjų laikų dainų melodinių tipų, kuriems galima taikyti ir funkcinę harmoniją. Monodinės prigimties melodijos, laikomos pamatiniu lietuvininkų dainų sluoksniu, sudaro nedidelę klaipėdiškių melodijų dalį. [Iš leidinio]

ENThe article discusses folk songs sung by the Lietuvininkai of the Klaipėda region in the second half of 20th century and analyses specific features of melodies in the context of all songs of Lithuania Minor. Provides information regarding three most famous singers of the Lietuvininkai in 20th century: Klingerienė, A. Mažeiva, and A. Deivelaitis. At the beginning of 20th century, the collection of folk songs and edition of books of songs in Lithuania Minor, thus also in Klaipėda region vanished because of variety of historical reasons. Moreover, the singing itself has been considered as something improper and frivolous in the light of Lutheran traditions. The major part of actually known songs of Lietuvininkai of the Klaipėda region was recorded as sung by over twenty singers (each sung from one to fifty songs). Klingerienė, A. Mažeiva, and A. Deivelaitis presented the most abundant repertoire. Their songs have been tape-recorded. These songs are the most reliable source for in-depth ethno-musicological analysis. The songs of the Klaipėda region in the second half of the 20th century feature some peculiarities in the context of all songs of Lithuania Minor. Mode variations of the songs of the Klaipėda region were not as colourful as that noted in books of songs by L. Rėza and Ch. Bartsch in 19th century. In the songs of Lietuvninkai of the Klaipėda region, major mode melodies are predominant; there are a great number of melody types characteristic for later times, where a functional harmony may be used. Monophonic melodies, which are considered as the fundamental layer of the songs of Lietuvininkai of the Klaipėda region.

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10462
Updated:
2018-12-17 10:50:50
Metrics:
Views: 32    Downloads: 5
Export: