Įstatymų leidyba Lietuvoje : teorinis aspektas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įstatymų leidyba Lietuvoje: teorinis aspektas: disertacija
Alternative Title:
Law making in Lithuania: theoretical aspect
Publication Data:
Vilnius, 2004.
Pages:
166 lap
Notes:
Disertacija rengta 2000-2004 metais Lietuvos teisės universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Lietuvos teisės universitetas, 2004. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Legistation in Lithuania (theoretical aspect) Vilnius, 2004 31 p
Summary / Abstract:

LTĮstatymų leidyba yra viena iš svarbiausių valstybės funkcijų. Įstatymais yra kuriama valstybės teisinė tvarka, kuri daro poveikį ne tik atskiroms valdžios institucijoms, bet ir visoms socialinio gyvenimo sritims. Kiekvienas asmuo yra šios tvarkos vienaip ar kitaip paliečiamas. [...] Darbo tikslas – dviem aspektais pagilinti teisinės (teisės ir pareigos, kompetencija, galios) ir faktinės (įtaka, vaidmuo) įstatymų leidybos realybės pažinimą. [...] Darbas susideda iš dviejų struktūros požiūriu savarankiškų dalių, kuriose analizuojama įstatymų leidybos samprata ir teorinis (abstrahuotas) įstatymų leidybos modelis. [...] Pirmoje darbo dalyje nagrinėjama įstatymų leidybos samprata (įstatymo samprata, įstatymų leidėjų kompetencija ir diskrecija, įstatymų leidybos principai), atskleidžiamas įstatymų leidybos ir viešosios nuomonės santykis. Antroje darbo dalyje nagrinėjami įstatymų leidėjai (Tauta ir Seimas) ir įstatymų leidybos proceso dalyviai (su Seimu susiję subjektai, Vyriausybė, Respublikos prezidentas, piliečiai, kiti subjektai), Konstitucinis Teismas.

EN[...] Law making represents an essential function of the state. Laws create legal organisation of a state which shapes not only individual institutions of government, but the entire social life as well. Each and every person is in one way or another affected by this arrangement. [...] [...] The study aims at exploring law making issues in terms of two significant aspects, i.e. the legal aspect (obligations and rights, competences and powers) and the factual aspect (influence, roles, etc.). [...] The work comprises two structurally stand-alone parts dealing with the analysis of the concept of law-making and the abstract theoretical model of law making. [...] The first part of the work deals with the concept of law making (concept of a law, competences and discretion of law-makers, the principles of law making), and exposes the relation between law making and public opinion. The second part of the work deals with law makers, i.e. the Nation and the Parliament, and the entities involved in the law making process (those entities related to the Parliament, the Government, the President of the country, its citizens, etc.), and the Constitutional Court.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10409
Updated:
2022-02-07 20:09:13
Metrics:
Views: 20
Export: