Konstitucinio Teismo nutarimų tipai ir jų poveikio teisės sistemai bei teisės taikymo praktikai ypatumai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konstitucinio Teismo nutarimų tipai ir jų poveikio teisės sistemai bei teisės taikymo praktikai ypatumai
Alternative Title:
Types of Constitutional Court rulings and the peculiarities of their impact on the legal system and practice of application of law
In the Journal:
Konstitucinė jurisprudencija. 2007, Nr. 4, p. 330-362
Keywords:
LT
Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTPagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymą Konstitucinis Teismas, išnagrinėjęs bylą, gali priimti vieną iš dviejų nutarimų: pripažinti, kad teisės aktas neprieštarauja Konstitucijai ar įstatymams arba kad teisės aktas prieštarauja Konstitucijai ar įstatymams. Tačiau dichotomija „prieštarauja – neprieštarauja“ neatspindi nutarimų, tiksliau – jų rezoliucinės dalies, formulavimo variantų įvairovės. Šiame straipsnyje apžvelgiami svarbiausi Konstitucinio Teismo nutarimų įvairių tipų bruožai ir kai kurie ryškiausi jų poveikio teisės sistemai bei teisės taikymo praktikai ypatumai, pagrindinį dėmesį skiriant toms nutarimų rūšims, kurios pasižymi tam tikra atitikties Konstitucijai ar įstatymams vertinimo išraiškos formos specifika. Autorė, analizuodama Konstitucinio Teismo atskirus nutarimus, išskiria ir aptaria tokias Konstitucinio Teismo nutarimų tipologijas: nutarimai, kuriais konstatuojamas teisės akto konstitucingumas (teisėtumas); nutarimai dėl teisės akto nekonstitucingumo (neteisėtumo); nutarimai dėl dalinio nekonstitucingumo („daliniai“ nutarimai); nutarimai dėl eksplicitinio teisinio reguliavimo nepakankamumo; nutarimai dėl legislatyvinės omisijos; interpretaciniai arba aiškinamieji nutarimai. Teigiama, jog nuolat plėtojant Konstitucinio Teismo jurisprudenciją ateityje gali susiformuoti ir nauji nutarimų tipai. Kiekvienas nutarimo tipas sąlygoja specifinius teisės taikymo ir teisėkūros ypatumus.Reikšminiai žodžiai: Konstitucinio Teismo nutarimų rūšys; Konstitucinis teismas; Nutarimų tipai; Poveikis teisės sistemai; Constitutional court; Influence to legal system; The Constitutional Court; The Types of Constitutional Court Rulings; Types of decisions.

ENPursuant to the Law on the Constitutional Court of the Republic of Lithuania, upon examining the case the Constitutional Court shall adopt one of the following rulings: to recognise that a legal act is in conformity with the Constitution and laws or to recognise that a legal act contradicts the Constitution and laws. However, the dichotomy “in conformity – contradicting” does not reflect the diversity of variants of formulating rulings or, to be precise, their resolution part. The paper gives an overview of the key features of various types of Constitutional Court rulings and some most evident peculiarities of their impact on the legal framework and law application practice, focusing on those types of rulings that could be characterised by certain specificity of the form of expression of evaluation of conformity to the Constitution or laws. When analysing individual rulings of the Constitutional Court, the author points out and discusses the following typologies of Constitutional Court rulings: rulings that state constitutionality (lawfulness) of a legal act; rulings on unconstitutionality (unlawfulness) of a legal act; rulings on partial unconstitutionality (“partial” rulings); rulings on insufficient explicit legal regulation; rulings on legislative omission; interpretational rulings. The author states that while constantly developing the jurisprudence of the Constitutional Court, new ruling types may be formed in the future. Every type of ruling determines the specific peculiarities of application of law and legislation.

ISSN:
1822-4520
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35348
Updated:
2021-03-12 18:14:01
Metrics:
Views: 22    Downloads: 7
Export: