Būtinasis reikalingumas, kaip aplinkybė, šalinanti baudžiamąją atsakomybę : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Būtinasis reikalingumas, kaip aplinkybė, šalinanti baudžiamąją atsakomybę: disertacija
Alternative Title:
Necessity as a Circumstance Eliminating Criminal Liability
Publication Data:
Vilnius, 2004.
Pages:
194 lap
Notes:
Disertacija rengta 1999-20004 metais Lietuvos teisės universiteto Baudžiamosios teisės katedroje. Dr. disert. (socialiniai m.) - Lietuvos teisės universitetas, 2004. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Necessity as a circumstance excluding criminal liability Vilnius, 2004 35 p
Summary / Abstract:

LTLietuvos baudžiamojoje teisėje būtinojo reikalingumo užuomazgos siejamos su I, II ir III Lietuvos Statutais. Būtinojo reikalingumo institutas užima ypatingą vietą aplinkybių, šalinančių baudžiamąją atsakomybę, sistemoje. Jo išskirtinumą parodo tai, jog siekiant pašalinti pavojų, atsiradusį vienai teisės saugomai vertybei, žala padaroma kitai, taip pat teisės saugomai vertybei. Be to žalai, padaromai būtinojo reikalingumo nuostatomis, keliami labai griežti reikalavimai, atsispindintys teisėtumo sąlygose. Būtent dėl nepakankamo šių teisėtumo sąlygų ištyrimo labai mažai asmenų bando pateisinti savo padarytas veikas būtinojo reikalingumo nuostatomis. Todėl baudžiamųjų bylų, kuriose minimas būtinasis reikalingumas, labai nedaug. Disertacinį darbą sudaro įžanga, penkios dalys, išvados bei pasiūlymai ir priedai. Darbo pabaigoje pateikiamas panaudotos literatūros sąrašas ir autoriaus skelbtų mokslinių darbų disertacijos tema sąrašas. Pirmoji darbo dalis skirta aplinkybių, šalinančių baudžiamąją atsakomybę sampratai. Antroje darbo dalyje nagrinėjama būtinojo reikalingumo samprata. Trečioje darbo dalyje aptariamas formalus veikos, padarytos būtinojo reikalingumo sąlygomis, atitikimas baudžiamojo įstatymo numatytos nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėties požymiams. Ketvirtąją dalį sudaro būtinojo reikalingumo teisėtumo sąlygų analizė. Penktoje dalyje atskleidžiama būtinojo reikalingumo atribojimams nuo kitų aplinkybių, šalinančių baudžiamąją atsakomybę. [Iš leidinio]

ENThe origins of the institute of necessity in the criminal law of Lithuania are associated with the Statutes of Lithuania. The institute of necessity occupies a special place in the system of circumstances eliminating criminal liability. Its distinctiveness is indicated by the fact that, in order to eliminate danger to one value protected by law, harm is done to another one, which is also protected by law. Moreover, the harm done by the provisions of necessity is subject to stringent requirements, which are reflected in the conditions of legality. It is because of the insufficient understanding of these conditions of legality that very few persons attempt to justify their actions by the provisions of necessity. Therefore, there are very few cases mentioning necessity. The dissertation consists of introduction, five chapters, conclusion and recommendations, as well as appendices. The list of the literature used and the author’s academic publications on the subject of the dissertation are presented at the end of the work. The first part of the work deals with the concept of circumstances eliminating criminal liability. The second part examines the concept of necessity. The third part discusses the formal conformity of an act committed under the conditions of necessity to the definitions of crimes or criminal offences in the penal law. The fourth part presents an analysis of the conditions of legality necessity. The fifth part discusses the difference between necessity and other circumstances eliminating criminal liability.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10404
Updated:
2022-02-07 20:09:13
Metrics:
Views: 140
Export: