Technologinio inovatyvumo vertinimo tobulinimas įtakojančių veiksnių aspektu : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Technologinio inovatyvumo vertinimo tobulinimas įtakojančių veiksnių aspektu: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2006.
Pages:
147 lap
Notes:
Disertacija rengta 2001-2005 m. Vilniaus Gedimino technikos universitete. Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2006. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Improvement of technological innovativeness' evaluation under aspect of influencing factors Vilnius, 2006 22 p. : schem
Summary / Abstract:

LTTechnologinio inovatyvumo vertinimo tobulinimui buvo naudojama inovatyvių technologijų formavimą ir adaptavimą tiesiogiai apsprendžiančių ar iš dalies tik veikiančių vidinės ir išorinės aplinkos veiksnių sisteminė analizė, kuri suteikia galimybę įvertinti tiriamų inovatyvių technologijų įvairovę, taip pat inovatyvių technologijų formavimą ir jų adaptavimą suvokti kaip ypatingai svarbią apdirbamosios pramonės įmonėms veiklą. Tyrimais nustatyti technologinį inovatyvumą įtakojantys veiksniai, anketinio tyrimo metodu apklausiant Lietuvos apdirbamosios pramonės įmones. Išanalizavus tyrimo rezultatus, buvo išskirti inovatyvių technologijų formavimo ir adaptavimo veiksniai bei juos nusakantys rodikliai, veikiantys įmonių technologinį inovatyvumą. Sukurtas technologinio inovatyvumo vertinimo modelis, pagrįstas veiksnių, veikiančių inovatyvių technologijų formavimą ir adaptavimą, kiekybiniu įvertinimu. Parengta technologinio inovatyvumo vertinimo praktinė priemonė, kurios panaudojimas suteikia galimybę tiksliau nustatyti ir efektyviau išnaudoti pramonės įmonėse sukauptą inovatyvių technologijų formavimo ir jų adaptavimo potencialą. Tuo remiantis buvo parengtos praktinės technologinį inovatyvumą veikiančių pagrindinių veiksnių tobulinimo rekomendacijos šalies pramonės sektoriui. Praktiškai pasinaudoti ir pritaikyti šiame darbe pateikiamais atliktų tyrimų rezultatais ir aprobuotais pasiūlymais gali platus Lietuvos ir užsienio pramonės įmonių sektorius geresniam technologinio inovatyvumo vertinimui, taip pat inovatyvių technologijų formavimo ir jų adaptavimo organizavimui ir valdymui.

ENIn order to improve the evaluation of technological innovations, the author used systemic analysis of interior and exterior factors that directly influences or partially affects the formation and the adaptation of innovative technologies; this analysis allows evaluating various innovative theories and understanding the formation and the adaptation of innovative theories as the activities extremely important for companies in processing industry. The questionnaire survey of Lithuanian processing industry representatives helped identifying factors that influence technological innovations. After the analysis of the results, the author identified factors that influence the formation and the adaptation of innovation technologies and the indicators of technological innovativeness of a company. The author has created a technological innovation assessment model based on quantitative evaluation of factors influencing the formation and the adaptation of technological innovations. In addition, the author has work out a practical instrument for evaluating technological innovations which will help to identify company potential for forming and adapting technological innovations and use it more efficiently. On the basis of it, the author has delivered practical recommendations to Lithuanian industry sector on improving factors that lead to technological innovations. The results of this research and the approved recommendations may be practically used in various Lithuanian and foreign industry sectors in order to achieve better evaluation of technological innovations and manage the formation and the adaptation of innovation technologies.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10358
Updated:
2022-02-07 20:08:39
Metrics:
Views: 36
Export: