Traukos vietos sėkmę lemiantis veiksnys – gera turistų savijauta

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Traukos vietos sėkmę lemiantis veiksnys – gera turistų savijauta
Alternative Title:
Determining factor of the success of attraction location is the well-being of tourists
In the Journal:
Miškininkystė ir kraštotvarka [Forestry and landscape management]. 2020, 1 (18), p. 47-55
Keywords:
LT
Turizmas / Tourism; Parkai / Parks; Kraštovaizdis / Landscape; Socialinė padėtis / Social situation.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje analizuojama turistų trauką lemiantys veiksniai, pristatoma turistų geros savijautos, kaip gyvenimo kokybės, būsena. Viena iš tokių vietų, gali būti įvardyta kaip regioniniai parkai. Parkai - saugomos teritorijos, kurių steigimo tikslai yra gamtiniu, kultūriniu ir rekreaciniu požiūriu išsaugoti kraštovaizdžio įvairovę ir ekosistemą, vykdyti juose mokslinius tyrimus, stebėti aplinką bei vystyti pažintinį turizmą. Visoje Lietuvoje iš viso įsteigta yra 30 regioninių parkų, kurie kiekvienais metais sulaukia didelio susidomėjimo. Vienas iš tokių parkų, įsikūręs ir Kauno marių pakrantėse. Nors regioniniai parkai yra nagrinėjami moksliniuose darbuose, tačiau dar nebuvo skirtas didelis dėmesys išanalizuoti turistų gerą savijautą lemiančius veiksnius regioninio parko tema. Straipsnyje aptariama gyvenimo kokybės ir geros savijautos samprata. Šaltiniai leidžia lyginti vietinių mokslininkų tyrimus su kitų Europos šalių rezultatais. Turizmo verslui, parkams ir visuomenei ši tema aktuali, todėl išanalizavus mokslinę literatūrą, galima įvardyti turistų gerą savijautą lemiančius veiksnius. Apibendrinant, galima teigti, kad dažniausiai savijauta mokslinėje literatūroje aiškinama, kaip žmonių nusiteikimas, priklausantis nuo fizinės ir psichinės būklės. Gera savijauta neatsiejama nuo gamtos. Turistų traukos objektai yra susiję su gamtos ištekliais tokiais, kaip ežerai, jūra, paplūdimiai, miškai, kalnai ir pan. Turistus labiausiai gamtoje traukia vietos, kurios gali pasiūlyti pamatyti kažką neatrasto ir unikalaus. Raktažodžiai: regioninis parkas, gera savijauta, gyvenimo kokybė, turistas, gamta. [Iš leidinio]

ENThis article analyses the factors predetermining the attractiveness of places for tourists. Regional parks are among such territories which were established with the purpose to preserve their natural, cultural and recreational value, to save the diversity of the landscape and the ecosystem, to do scientific researches, observe the environment, develop cognitive tourism. There are 30 regional parks in Lithuania, which attract a lot of people every year. One of the parks is near the coast of the Kaunas Lagoon. Even though regional parks are being analyzed in the scientific works, there wasn’t paid much attention to examine the valuation of tourists and scientific articles of Kaunas Lagoon. The purpose of this study is to identify Kaunas Lagoon Regional Park as a tourist attraction location. Methods of study: literature analysis, statistical data processing. Conclusions: till today there isn’t one specific explanation of well-being. The feeling in scientific literature is explained as people's mood depending on their physical and mental condition. Well-being is inseparable from nature. After analyzing the scientific literature, we can say that tourists are attracted to nature in places that can offer to see something undiscovered and unique. The research revealed that Kaunas Lagoon Regional Park has many unique places. Respondent visiting this regional park, named many favorite places, but the following received the most unanimous opinion - Kadagiai Valley, Pažaislis Monastery and Dubrava Reserved Area. Respondents who need short-term rest with well-equipped infrastructure named resorts.Other respondents who like to expand their knowledge, chose the Lithuanian Folk Museum which hosts the largest music festival in Lithuania - "Granatos Live" once a year and also organizes Užgavėnės, which has already become a tradition in this place. It’s really possible for every tourist to discover a favorite place in this park and activities. Keywords: regional park, well-being, quality of life, tourist, nature. [From the publication]

ISSN:
2345-0002; 2345-0010
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/103401
Updated:
2023-08-28 15:23:07
Metrics:
Views: 13    Downloads: 2
Export: