Žemės ūkio mokyklų mokytojų profesijos įprasminimo psichopedagoginės prielaidos : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žemės ūkio mokyklų mokytojų profesijos įprasminimo psichopedagoginės prielaidos: disertacija
Alternative Title:
Psycho-Pedagogic Assumptions Pertaining to Giving of Meaning to the Vocation of Teachers Working in Agricultural Schools
Publication Data:
Vilnius, 2001.
Pages:
129 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 2001. Bibliografija.
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTLietuvos švietimo kokybės gerinimas įmanomas tobulėjant pačiam mokytojui, tampant profesionalia, kuriančia asmenybe, įprasminančia save pedagoginiame darbe. Lietuvos mokytojų rengimo sistema kulkas daugiau orientuota į mokytojų – dalykininkų, o ne mokytojų – ugdytojų rengimą. Mokytojo profesinės kompetencijos tobulinimas galėtų remtis programomis, skatinančiomis mokytojus nuolat įprasminti savo profesinę veiklą aktualizuojant ir plėtojant pedagogines vertybes. Tai visų pirma pasakyta apie žemės ūkio mokyklų mokytojų profesinę veiklą, nes jie ruošia kvalifikuotus žemės ūkio darbininkus, o žemės ūkio mokymo sistema funkcionuoja sunkiomis sąlygomis. Disertacijos tikslas – išsiaiškinti žemės ūkio mokyklų mokytojų profesijos įprasminimo ypatumus ir psichopedagogines prielaidas.

ENQuality improvement of the Lithuanian education is possible only with improvement of a teacher and his/her becoming a professional and creative personality that expresses oneself through pedagogical work. So far, the Lithuanian teacher training system is mostly focused on subject teachers rather then teachers as educators. Improvement of a teacher’s professional competence could be based on programmes that encourage teachers to continuously give meaning to their vocational activity by making relevant and developing pedagogic values. This could be first of all said about vocational activity of teachers working in agricultural schools as they train agricultural workers; besides, the agricultural education system is functioning under difficult conditions. The aim of the thesis is to ascertain the peculiarities pertaining to giving of meaning to the vocation of teachers working in agricultural schools and learn the related psycho-pedagogic assumptions.

Related Publications:
Paauglių dvasingumas kaip pedagoginis reiškinys / Elvyda Martišauskienė. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2004. 225 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10303
Updated:
2022-02-07 20:09:18
Metrics:
Views: 24
Export: