Pedagoginės sąveikos ypatumai integruoto ugdymo sąlygomis : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pedagoginės sąveikos ypatumai integruoto ugdymo sąlygomis: disertacija
Alternative Title:
The Characteristics of pedagogical interaction under conditions of integrated teaching
Publication Data:
Vilnius, 2001.
Pages:
144 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 2001. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTIntegruotas neįgalumą turinčių mokinių mokymas įprasmina Lietuvos švietimo reformos gairėmis brėžiamą mokyklos humanizavimą. Tyrimo tikslas: nustatyti ir pagrįsti integruoto ugdymo veiksnius, kurių pagrindu formuojasi pedagoginės sąveikos jungtys, atveriančios erdvę mokinių, turinčių skirtingas galimybes, veiklai bei pozityvaus požiūrio į neįgalumą turinčius asmenis raidai. Tyrimas organizuotas taikant vienos alternatyvos pedagoginio eksperimento, anketinės bei ekspertų apklausos metodus. Respondentai: homogeninėje ir heterogeninėje ugdymo aplinkoje besimokantys mokiniai; tėvai iš Lietuvos, JAV, Graikijos, Belgijos, Ispanijos, Italijos; mokytojai; ekspertai (mokslininkai ir aukštos kvalifikacijos specialistai). Tyrimo rezultatų pagrindu nustatyta: - pozityvaus požiūrio pagrindu susiformavę tarpusavio santykiai mažina asmens neįgalumą socialiniu lygmeniu ir brandina pasitikėjimą savimi; - mokinių veiklos diferencijavimas ir specialiųjų ugdymo strategijų dermė reikalauja lankstaus ugdymo organizavimo, pedagoginės minties mobilumo. - nustatytas bendravimo motyvų kryptingumas socialinės orientacija į kitą žmogų pagrindu; - konstruktyvi pedagoginė sąveika vienija ugdomosios realybės veikėjus ir formuoja bendrą veiklos erdvę, kurioje skatinamas bendradarbiavimas, bendrų sprendimų ir kompromisų paieška, įsitvirtina empatija ir altruizmas; ryškėja abipusis altruistinės elgsenos poveikis; - heterogeninė aplinka skatina pedagogų kompetencijos augimą. [Iš leidinio]

ENThe Lithuanian educational reform guidelines state that integrated teaching of students with disabilities humanises schools. The purpose of this research was to establish and justify the factors involved in integrated teaching, which open the door to action on behalf of students with different skills and the development of a positive attitude to individuals with disabilities. The study was organised applying the methods of one alternative pedagogical experiment, a questionnaire survey and interviews with experts. The respondents were: students from homogenous and heterogeneous educational environments; parents from Lithuania, USA, Greece, Belgium, Spain and Italy; teachers; and experts (teachers and highly qualified specialists). The study results established that: • inter-personal relations established on the basis of a positive outlook reduce an individual’s social disability and develop their self-confidence; • having different activities for different students and coordinating special education strategies requires flexible educational organisation and quick pedagogical thinking. • there is a tendency for people to choose to associate with people on the basis of their social orientation toward the other person; • constructive pedagogical interaction unites teachers and forms a common space for them to act, seeking to achieve cooperation, common decisions and compromises, which in turn generates empathy and altruism; • the bilateral effect of altruistic behaviour becomes clearer; • a heterogeneous environment stimulates the growth of teachers’ competence.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10247
Updated:
2022-02-07 20:08:20
Metrics:
Views: 14
Export: