"Šatrijos" draugija lietuvių literatūros istorijoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Šatrijos" draugija lietuvių literatūros istorijoje: disertacija
Alternative Title:
Šatrija Society in History of Lithuanian Literature
Publication Data:
Vilnius, 2001.
Pages:
156 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus universitetas, 2001. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTMokslinėje monografijoje pirmą kartą nuodugniai tyrinėjama daug žymių rašytojų telkusios akademinės meno draugijos „Šatrija“ veikla. Ši draugija jungė krikščioniškos kultūros tradicijai įsipareigojusią studentiją. Jai priklausė tokie lietuvių literatūros klasikai kaip Salomėja Nėris, Bernardas Brazdžionis, Antanas Vaičiulaitis, Kazys Bradūnas, A. Nyka-Niliūnas ir daugelis kitų. Anksčiau draugija būdavo paminima tik aptariant kokio nors žymaus rašytojo gyvenimo ir kūrybos faktus, tačiau ši monografija būtina, nes ji padeda suvokti, kaip formavosi rašytojų pasaulėžiūra, kokiame kultūros kontekste jie brendo. Autorė aptaria žymiausių „Šatrijos“ narių estetines ir etines nuostatas, teologinį jų kūrybos matmenį, remiasi pasaulinio garso mokslininkų nuomonėmis apie kūrybinius sąjūdžius, gausia faktografine medžiaga. [Iš leidinio]

ENA scholarly monograph for the first time profoundly studies activities of many renowned writers united in the academic art society Šatrija. The society united students following the Christian culture tradition. It was joined by such classics of the Lithuanian literature as Salomėja Nėris, Bernardas Brazdžionis, Antanas Vaičiulaitis, Kazys Bradūnas, A. Nyka-Niliūnas and many others. Formerly the society was only mentioned when discussing facts of life and creative work of some famous writer but this monograph is necessary as it helps to understand how the writers’ outlook was formed and in what cultural context they matured. The author discusses aesthetic and ethical attitudes of the most famous members of Šatrija, the theological dimension of their creative work relying on opinions of world-famous scholars about creative unions and abundant factual materials.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10185
Updated:
2022-03-05 12:42:01
Metrics:
Views: 66
Export: