Eschatologijos ir mirties situacija A. Nykos-Niliūno kūryboje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Eschatologijos ir mirties situacija A. Nykos-Niliūno kūryboje
In the Journal:
Gimtasis žodis. 2005, Nr. 7, p. 7-13
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Eschatologija; Mirtis; Poetai; Dichotomija; Amžinybė; Eschatology; Death; Poet; Dichotomy; Eternity.
Keywords:
LT
Amžinybė; Dichotomija; Eschatologija; Mirtis / Death; Poetai.
EN
Dichotomy; Eschatology; Eternity; Poet.
Summary / Abstract:

LTAlfonso Nykos-Nyliūno kūryboje ryški eschatologijos ir mirties situacija, o tai labai svarbu teologinės paradigmos prasme. Poetiniame tekste ir „Dienoraščio fragmentuose” mirtis suvokiama šiek tiek kitaip. Mirties autentiškumas, subjektyvus jos patyrimas įmanomas tik namų erdvėje. Ši mirties koncepcija artima Heideggeriui. Žmogaus gyvenimas traktuojamas kaip nuolatinis buvimas mirties akivaizdoje. Skirtingai nei krikščionybės teologijos paradigmoje, lyrinis herojus nesuvokia mirties kaip amžinybės ir naujo gyvenimo galimybės. [Iš leidinio]

ENWorks of Alfonsas Nyka-Nyliūnas are distinguished by eschatology and death situations, which is very important in terms of theological paradigm. In a poetic text and “Dienoraščio fragmentuose” [Fragments of the diary], death is perceived somewhat differently. Authenticity of death, its subjective experience is possible only in home settings. This concept of death is close to Heidegger. A life of individual is interpreted as constant being in the presence death. Differently from the Christian theological paradigm, a lyrical hero does not perceive death as eternity and opportunity for a new life.

ISSN:
0235-7151
Related Publications:
"Šatrijos" draugija lietuvių literatūros istorijoje : disertacija / Dalia Jakaitė. Vilnius, 2001. 156 lap.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4067
Updated:
2018-12-17 11:38:30
Metrics:
Views: 18
Export: