Lenkijos lietuvių bendruomenė 1944-2000 m. : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lenkijos lietuvių bendruomenė 1944-2000 m: disertacija
Alternative Title:
Community of Lithuanians in Poland from 1944-2000
Publication Data:
Vilnius, 2002.
Pages:
182 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Lietuvos istorijos institutas, 2002. Bibliografija.
Keywords:
LT
Emigrantai. Išeivija. Egzodas / Emigrants. Diaspora.
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tyrimo objektas – Lenkijos lietuvių bendruomenė 1944 – 2000 m., savitas socialinis organizmas su ryškiais tautiniais bruožais, Lietuvai artima etnokultūra ir sąsajomis su istorine Tėvyne. Kompleksiškai ištiriama Lenkijos lietuvių bendruomenės būklė, atskleidžiant konkrečius lietuvių materialinio – socialinio gyvenimo ir dvasinės kultūros raiškos formas, pateikiant Lenkijos lietuvių veiklos mokslinę analizę. Tema nagrinėjama išdėstant atsakymus į išsikeltus uždavinius: a) ištiriant Lenkijos valdžios (komunistinės) politikos esminius bruožus tautinių bendruomenių, tarp jų ir lietuvių, atžvilgiu; b) nustatant Lenkijos lietuvių bendruomenės narių skaičių, jų teritorinį išsidėstymą; c) atskleidžiama reali lietuvių socialinė – ekonominė būklė, apibūdinat demografinę situaciją; d) tiriama Lenkijos lietuvių bendruomenės kultūros ir švietimo situacija, religinio gyvenimo ypatybės; e) išanalizuojama tarpvalstybinių Lietuvos ir Lenkijos santykių įtaka Lenkijos lietuviams ir sąveika su Lenkijos valdžios institucijomis bei atitinkamomis Lietuvos visuomenės organizacijomis. Pateikiamos išsamios tyrimo problematiką atspindinčios statistinės lentelės bei priedai.

ENThe object of the dissertation – Community of Lithuanians in Poland within the period of 1944-2000, a peculiar organism with distinct national features, ethnoculture, which is close to Lithuanian culture, and links to the motherland. The work presents a complex research of the condition of the Community of Lithuanians in Poland, revealing concrete characteristics of Lithuanians’ material and social life as well as their spiritual expression. The issue is analysed by fulfilling the following objectives: a) research of the essential characteristics of the Polish (communist) government’s politics with regard to national communities, including the Lithuanian community; b) calculation of the members of the Community of Lithuanians in Poland and identification of their location; c) discussion of factual social and economic conditions of Lithuanians, including the demographic situation; d) analysis of the education and culture of the Community of Lithuanians in Poland as well as peculiarities of their religious life; e) analysis of the impact of intergovernmental relations between Lithuania and Poland on Lithuanians in Poland and their interaction with Polish governmental institutions and corresponding Lithuanian public organisations. The work presents comprehensive issue-related statistical tables and appendices.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10122
Updated:
2023-04-21 12:23:49
Metrics:
Views: 67
Export: