Idealusis moters modelis XVI a. II p. - XVII a. I p. proginėje literatūroje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Idealusis moters modelis XVI a. II p. - XVII a. I p. proginėje literatūroje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: disertacija
Alternative Title:
The Ideal Model of a Woman in Occasional Writings of the Grand Duchy of Lithuania in the Late 16th and Early 17th Centuries
Publication Data:
Vilnius, 2000.
Pages:
178 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2000. Bibliografija.
Keywords:
LT
16 amžius; 17 amžius.
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tikslas – išnagrinėti XVI a. II p. – XVII a. I p. LDK proginėje literatūroje užfiksuotą idealųjį moters modelį, laikant jį visuomenei svarbių vertybių bei individualizuotų elgesio modelių išraiška. Iškelta hipotezė, jog toks modelis buvo ne tik šaltinio specifikos padiktuotas autorių kūrybos vaisius. Juo buvo siekiama sukurti visuomenei priimtiną moters būdo, moralės, elgesio modelį ir pristatyti moters socialinius vaidmenis. Darbe siekta: 1) nustatyti, kokiose privataus ir viešojo gyvenimo sferose dalyvaujanti moteris keliama pavyzdžiu; 2) aptarti šaltinyje pristatomus sektinus jos būdo ir gyvenimo modelius; 3) išanalizuoti šaltinyje užfiksuotus moters socialinius vaidmenis bei jų sąsajas su visuomenėje nusistovėjusia vertybių sistema; 4) apibendrinti būdus, kuriais modelis pristatytas visuomenei. Darbe taikyti analitinis, komparatyvistinis ir sintezės metodai. Pasirinkti šaltiniai buvo analizuojami pasitelkus kultūros sociologijos sąvokas, lyginami su mentaliteto istorijos ir kultūros istorijos duomenimis, rezultatus apibendrinant platesniame Europos krikščioniškosios kultūros kontekste. Disertaciją sudaro 8 skyriai. Pirmajame pristatoma problema, pagrindinės sąvokos, aptariama šaltinių specifika, jų komunikacinis–normatyvinis aspektas. Kituose skyriuose analizuojama: 1) moteriai diegiamų dorybių blokas; 2) sutuoktinių santykių tipas; 3) motinos ir vaikų santykiai, skirtingi dukterų ir sūnų socializacijos aspektai; 4) moters–namų šeimininkės įvaizdis; 5) dievotumo formos; 6) „geros mirties“ samprata. Paskutiniajame skyriuje pateikiamos darbo išvados. [Iš leidinio]

ENThe dissertation seeks to examine the ideal model of a woman found in the GDL’s occasional writings of the late 16th and early 17th c. This model vied as an expression of important social values and individualized behaviour models. The proposed hypothesis states that such a model was used to create the society approved model of female character, morality and behaviour as well as to introduce female’s social roles. The study seeks: 1) to establish the private and public areas of woman’s participation that makes her an exemplary model; 2) to discuss the exemplary female character and life models mentioned in the sources; 3) to analyse the female social roles and their links to the established societal systems of values; 4) to summarize the ways in which the model is presented to the society. The study uses the analytical, comparative and synthetic methods. The analysis of selected sources involves the concepts from cultural sociology, comparison with the data of intellectual as well as cultural histories and the summary of their results on a broader canvas of the European Christian culture. The dissertation consists of 8 chapters. The first chapter surveys the problem, the main concepts, the source specifics, and their communicative-normative aspect. The other chapters analyse the following items: 1) the virtues ascribed to a woman; 2) type of marital relationships between spouses; 3) mother-children relationships, different aspects of socialization of daughters and sons; 4) the image of a woman as a housemaker; 5) the forms of piety; 6) the notion of “good death.” The last chapter deals with the conclusions.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10115
Updated:
2022-02-07 20:08:52
Metrics:
Views: 66
Export: