The Role of the „Kresy“ discourse in constructing the contemporary identity of poles in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Role of the „Kresy“ discourse in constructing the contemporary identity of poles in Lithuania
Alternative Title:
„Kresų“ diskurso vaidmuo konstruojant šiuolaikinį Lietuvos lenkų identitetą
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2023, t. 34, Nr. 2, p. 117-127
Keywords:
LT
1795-1915. Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje; 1940-1990. Lietuva okupacijų metais.
Summary / Abstract:

LTPo Antrojo pasaulinio karo nustačius naujas Lenkijos valstybės sienas, prieškario Antrosios Lenkijos Respublikos ('II Rzeczpospolita') piliečiai, gyvenantys vadinamuosiuose Rytų 'Kresuose' buvo masiškai perkeliami iš naujai įkurtų Sovietų Sąjungos Lietuvos, Baltarusijos ir Ukrainos respublikų į naują Lenkijos Liaudies Respubliką ('Polska Rzeczpospolita Ludowa'). 240 tūkst. lenkų, po karo išvykusių iš Lietuvos Sovietų Socialistinės Respublikos, buvo tik dalis iš daugiau kaip 1,4 mln. žmonių, perkeltų į naująją Lenkiją. Jie su nepaprasta jėga atgaivino XIX a. Lenkijos 'Kresų' mitą – vieną svarbiausių Lenkijos nacionalinių mitų, kuris netrukus tapo neatsiejama Lenkijos nacionalinio diskurso dalimi ir pagrindiniu tapatybės politikos elementu lenkų, likusių 'Kresuose', atžvilgiu. Šiame straipsnyje bandoma atsakyti į klausimą: kokia yra 'Kresų' mito / diskurso reikšmė ir vaidmuo konstruojant šiuolaikinių lenkų, gyvenančių Pietryčių Lietuvoje – šių mitinių (lenkiškų) 'Kresų' teritorijoje – identitetą? Straipsnis parengtas remiantis serija interviu su Lietuvos lenkais bei vyriausybinių ir nevyriausybinių 'Kresų' labui veikiančių organizacijų atstovais, taip pat šių organizacijų interneto svetainėse skelbiamų kvietimų teikti paraiškas projektams, skirtiems lenkams Lietuvoje, turinio analize. Raktažodžiai: 'Kresai' ('Kresy'), 'Kresų' mitas, 'Kresų' diskursas, tautinė tapatybė, lenkai Lietuvoje, lenkiškumas. [Iš leidinio]

ENThe consequence of establishing new Polish state borders after the Second World War was the mass resettlement of citizens of the pre-war Second Polish Republic (II Rzeczpospolita) from the so-called 'Kresy' – now newly established Lithuanian, Belarusian and Ukrainian republics of the Soviet Union – to the Polish People’s Republic (Polska Rzeczpospolita Ludowa). The 240,000 Poles, who left the Lithuanian Soviet Socialist Republic as part of the post-war resettlement, were only part of a group of over 1.4 million people resettled to ‘new Poland’. With extraordinary strength, they revived the 19th century myth of the 'Polish Kresy' – one of the most important Polish national myths – which soon became an inseparable part of the Polish national discourse and the main element of Polish identity policy towards Poles who stayed in 'Kresy'. This article is an attempt to answer the following question: What is the meaning of and role played by 'Kresy' myth/discourse in constructing the identity of contemporary Poles living in South-eastern Lithuania – on the territory of these mythical 'Polish Kresy'? The article is based on a series of interviews with Poles from Lithuania and representatives of governmental and non-governmental organisations operating for the 'Kresy', as well as an analysis of the content of these organisations websites with a project offer addressed to Poles in Lithuania. Keywords: 'Kresy', 'Kresy' myth, 'Kresy' discourse, national identity, Poles in Lithuania, Polishness. [From the publication]

DOI:
10.6001/fil-soc.2023.34.2.1
ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/101148
Updated:
2023-12-13 22:35:17
Metrics:
Views: 23    Downloads: 3
Export: