Lietuviško krakoviako struktūrinės ypatybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuviško krakoviako struktūrinės ypatybės
Alternative Title:
Structural peculiarities of the Lithuanian krakowiak
In the Journal:
Lietuvos muzikologija [Lithuanian Musicology]. 2006, 7, p. 170-184
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Etnochoreologija; Šokio struktūrinė analizė; Motyvai; Frazė; Melodiniai dariniai; Choreografiniai dariniai; Ethnochoreology; The structural analysis of the dance; Motif; Phrase; Melodic formations; Choreographic formations.
Keywords:
LT
Choreografiniai dariniai; Etnochoreologija; Frazė; Melodiniai dariniai; Motyvacija / Motivation; Šokio struktūrinė analizė.
EN
Choreographic formations; Ethnochoreology; Melodic formations; Motif; Phrase; structural analysis of the dance.
Summary / Abstract:

LTLietuvių choreografiniame folklore yra nemažai šokių, atkeliavusių iš kaimyninių šalių. Nagrinėjamas vienas populiariausių Lietuvoje liaudies šokių (populiarumu nusileidžiantis tik polkoms ir valsams) – lenkiškos kilmės šokis krakoviakas. Išanalizavus rankraštinę krakoviakų aprašų medžiagą, paaiškėjo didelė šio šokio struktūrinė įvairovė tiek choreografijoje, tiek muzikoje. Galima pastebėti kai kuriuos choreografijos ypatumų dėsningumus: 1. Pagal atlikėjų skaičių lietuviškus krakoviakus galima suskirstyti į tris choreografinius tipus: 1) porinis; 2) porinis-grupinis; 3) šokamas trise. 2. Kai kuriuose krakoviakų variantuose yra choreografiniai piešiniai – dažniausiai šokama ratu, rečiau eilėje. Tačiau daugelis kitų variantų neturi apibrėžto choreografinio piešinio, šokėjų poros šoka pavieniui. Tyrinėjant pagrindinius choreografijos struktūrinius vienetus ir jų derinimą, buvo vadovautasi tarptautinės tyrinėtojų grupės („Syllabus“) parengta liaudies šokio analizės metodika. Lietuviško krakoviako muzika visada yra 2/4 metro. Atskiro krakoviako muziką sudaro trys arba dvi melodijos, priklausomai nuo struktūros – ar tai dviejų dalių, ar trijų dalių krakoviakas. Choreografijos ir muzikos ryšys. Kai kuriais atvejais pateiktos melodijos neatitinka šokio aprašo: choreografija užrašyta trijų dalių, o muzika – dviejų dalių, arba choreografija ir muzika nesutampa taktų skaičiumi. Kadangi išsamių aprašų kiekis yra labai mažas, todėl išvados apie choreografijos ir muzikos ryšį yra tik sąlyginės bei šiuos tyrimus reikėtų dar tęsti ir papildyti nauja archyvine medžiaga. [Iš leidinio]

ENThere are a number of Lithuanian folk dances, which came from neighbouring countries. The paper deals with the krakowiak, a dance of Polish origin, which is one of the most popular dances in Lithuania (after polkas and waltzes). The analysis of manuscripts regarding the krakowiak shows that this dance features a great variety of structures both in choreography and in music. There are some regular features of choreography as follows: 1. Lithuanian krakowiaks could be classified into three choreographic types: (1) pair dancing; (2) pair-group dancing; (3) danced by three dancers together. 2. Some variants of krakowiak have choreographic patterns: the dancers usually dance in a circle, sometimes in a row. Other variants of krakowiak, however, have no definite choreographic pattern: the pairs of dancers dance alone. The research of key elements of choreographic structure and combination of elements was based on the methodology for the research of the folk dance. The music of Lithuanian krakowiak is always of 2/4 beat. The music of an individual krakowiak consists of three or two melodies depending on a structure: whether it is a two- or three-part krakowiak. The relationship between choreography and music. In some cases, a recorded melody does not correspond to the description of a dance: three-part choreography and two-part music, or choreography and music differ in beat number. Since comprehensive descriptions are scarce, it is possible to present only presumptive conclusions regarding the relationship between choreography and music. It is important to continue such research based on a new archival material.

ISSN:
1392-9313
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10104
Updated:
2018-12-17 11:52:15
Metrics:
Views: 13    Downloads: 1
Export: