Prof. Leonas Jovaiša tarp XX-XXI a. mąstytojų apie būtį

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prof. Leonas Jovaiša tarp XX-XXI a. mąstytojų apie būtį
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2005, t. 15, p. 29-44
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje rašoma apie jaunimui skirtuose lietuvių edukologų, filosofų darbuose sprendžiamas būties ir žmogaus dvasinio gyvenimo problemas. Tarp jų išskiriama L. Jovaišos žmogaus būties samprata. Atskleidžiama būties esmės interpretacija, jos pažinimo būdai. Interpretuojamos autorių mintys apie visatos, kaip dvasinio reiškinio, darną, žmogaus vietą visatos erdvėje. Aiškinamasi Esamybės ir Esaties esmė, aptariami viso, kas yra, būvį ir kitimą lemiantys vyksmai. Pateikiama žmogaus esmės ir jo vietos Žemėje interpretacija. Skiriama vietos individo egzistencijos problemoms ir jo būties Žemėje pabaigai – mirčiai ir būčiai po mirties. [Iš leidinio]

ENThe article writes about problems of subsistence and person’s spiritual life described in works of Lithuanian educologists and philosophers who wrote about youth. Conception of person’s subsistence by Jovaiša is underlined It reveals the interpretation of the essence of subsistence and the methods for their recognition. Thoughts of interpreted authors regarding harmony of a universe as a spiritual phenomenon and the place of a person in space of universe. It attempts ascertaining the essence of Existence and Being and discusses the factors that determine the state and change of everything that subsists. It provides an interpretation of the essence of a person and ones place on Earth. It focuses on problems of individual’s existence and the end of one’s subsistence on Earth—death and subsistence after death.

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
  • Hodegetika : auklėjimo mokslas / Leonas Jovaiša. Vilnius : Agora, 2003. 319 p.
  • Vydūno filosofijos pagrindai (ontologinis aspektas) / Vacys Bagdonavičius. Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu : konferencijų medžiaga / parengė Algina Muningytė, Rima Palijanskaitė. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2002. P. 7-11.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10056
Updated:
2018-12-20 23:07:30
Metrics:
Views: 2
Export: