Mentoring in Europe : a Lithuanian perspective of the APartMent project

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Anglų kalba / English
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mentoring in Europe: a Lithuanian perspective of the APartMent project
Editors:
  • Andziulienė, Loreta, aut, sudarymas, vertimas [trl, aui, com]
  • Bersėnienė, Birutė, aut, sudarymas, vertimas [trl, aui, com]
  • Čiučiulkienė, Nijolė, aut, sudarymas, vertimas [trl, aui, com]
  • Kožemiakaitė, Nida, aut, vertimas [trl, aui]
  • Markevičius, Valdimantas, aut, sudarymas, vertimas [trl, aui, com]
  • Bankauskienė, Nijolė, aut [aui]
  • Simonaitienė, Rima, aut.l [aui]
  • Stočkuvienė, Nijolė, aut [aui]
Publication Data:
Kaunas : Technologija, 2002.
Pages:
81 p
Keywords:
LT
Austrija (Austria); Ispanija (Spain); Izraelis (Israel); Prancūzija (France); Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTLeidinyje pateikiami tarptautinio APartMent projekto, koordinuoto Didžiosios Britanijos St. Martin koledžo Lankasteryje, darbo rezultatai. Tai vadovas užsienio kalbų mentoriams, dirbantiems įvairiose Europos valstybėse. Mentorius būsimųjų mokytojų pedagoginės praktikos kontekste yra pedagoginės praktikos vadovas - kvalifikuotas ir diplomuotas specialistas, dirbantis mokykloje, kurioje atliekama pedagoginė praktika, ir galintis vadovauti būsimųjų mokytojų pedagoginei praktikai. Pirmoje knygos dalyje aprašoma, kaip vyko APartMent projektas visos Europos kontekste, pristatomas pats veiklos procesas ir atlikti tyrimai. Trumpai apibūdinama Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Islandijos, Vokietijos, Austrijos, Ispanijos ir Lietuvos mentorių veikla, pateikiami tyrimų rezultatai, atskleidžiantys, kokios mentorių žinios, gebėjimai ir asmenybės bruožai pageidaujami Europos valstybėse. Aprašomi sėkmingam studentų pedagoginės praktikos vadovavimui būtini komponentai: mentoriams reikalingos žinios, asmenybės bruožai ir mokėjimai bei gebėjimai. Antroje leidinio dalyje plačiau pateikiamas Lietuvos mentorių rengimo kontekstas, apibūdinamos šiuo metu vykdomos programos projekte dalyvavusiuose Kauno technologijos universitete ir Vilniaus pedagoginiame universitete, pateikiamos pedagoginės praktikos bazinių mokyklų mokytojų, dalyvavusių mentorių rengimo kursuose St. Martin koledže Lankasteryje, ataskaitos ir kursų patirties aprašymai. Trečioje dalyje pateikiamos anketos grįžtamajam ryšiui analizuoti, atmintinės ir kiti praktinės veiklos rezultatai, kurie gali būti naudingi rengiantis ir vadovaujant pedagoginei praktikai.Reikšminiai žodžiai: Mentorių rengimas; Mentors' training.

ENThe present version of Mentoring in Europe is meant for Lithuanian professionals involved in teacher training and language teaching processes in one way or another. This guide is a bilingual edition so that it can be an informative resource for both those involved in teaching English and other modern foreign languages. It falls into three parts titled The European Picture, The Lithuanian Perspective and New Dimensions in Mentoring in Lithuania.

ISBN:
9955092416
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10036
Updated:
2020-11-02 19:40:48
Metrics:
Views: 24
Export: