Pedagoginė praktika II aukštojo mokslo pakopos universitetinėse studijose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pedagoginė praktika II aukštojo mokslo pakopos universitetinėse studijose
Alternative Title:
Pedagogical internship in university studies of university education level II
In the Book:
Aukštasis mokslas - žinių visuomenei. Kaunas: Technologija, 2003. P. 264-274
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama tarptautinio „ApartMent“ projekto (2002) patirtis organizuojant pedagoginę ir vadybinę praktiką KTU Socialinių mokslų fakulteto edukologijos studijų antrojoje pakopoje. Siekiant tikslo iškelti trys uždaviniai: aptarti sampratas „mąstanti Europa“ ir „mentorius“, išanalizuoti priežastis, paskatinusias naujojo požiūrio į pedagoginę praktiką atsiradimą, pateikti šiuolaikinius pedagoginės bendruomenės poreikius atitinkantį pedagoginės praktikos modelį, parengtą KTU. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, modeliavimo metodas, anketinė apklausa. Tyrime dalyvavo 12 KTU Socialinių mokslų fakulteto švietimo vadybos 1-o kurso magistrantų, 10 Kauno ir Panevėžio vidurinių mokyklų bei gimnazijų vadovų, 11 – KTU Socialinių mokslų fakulteto Specialiųjų profesinių studijų programos „Pedagogika“ studentų. Remiantis Lietuvos edukologijos mokslininkų (P. Jucevičienė, R. Baranauskienė, A. Purvaneckienė, N. Bankauskienė) siūlymais, reikia tokio praktikos modelio, kuris implikuotų savyje ne tik teorijos, bet ir praktinės veiklos žinias ir įgūdžius. Tai edukacinės praktikos „PRAXIS“ modelis: 8 savaitės „Action Research“ praktikos ir 8 savaitės vadybinės praktikos. Taip pateikiamas šiuolaikinės pedagoginės bendruomenės poreikius atitinkantis pedagoginės-vadybinės praktikos modelis, kuris skiriasi nuo tradicinės bakalauro studijų praktikos modelio savo vadybine ir veiklos įsivertinimo dalimi. Jis atitinka mokymosi paradigmos elementus. [Iš leidinio]

ENThe article analyzes the experience of the international project ApartMent (2002) in the organisation of pedagogical and management internship in the second level of education studies of the KTU Department of Social Sciences. Three goals were set: to discuss the concepts of a “thinking Europe” and “mentor”, to analyse the reasons behind emergence of the new standpoint to pedagogical internship and to provide a model of pedagogical internship answering today’s needs of the pedagogical community. Methods of the survey: analysis of scientific literature, modelling method and questionnaires. The survey involved 12 1st-year post-graduate students of education management of KTU department of Social Sciences, principals of 10 secondary schools and gymnasiums in Kaunas and Panevėžys and 11 students of the special professional studies program Pedagogic of the KTU Department of Social Sciences. According to proposals of Lithuanian education scientists (P. Jucevičienė, R. Baranauskienė, A. Purvaneckienė, N. Bankauskienė), the type of internship model needed should imply not only the theory but also practical knowledge and skills. This is the educational internship model PRAXIS: 8 weeks of internship in Action Research and 8 weeks of management internship. This provides a model of pedagogical-management internship that answers the needs of a modern pedagogical community. Its differences from the traditional internship model of bachelor studies in the elements of management and self-evaluation, which is in keeping with learning paradigm.

ISBN:
9955-09-378-1
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10035
Updated:
2020-11-02 19:43:26
Metrics:
Views: 50
Export: