Mokytojų globėjų (mentorių) samprata ir rengimo modeliai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokytojų globėjų (mentorių) samprata ir rengimo modeliai
In the Journal:
Keywords:
LT
Mentoriaus rengimo modeliai; Mentoriaus samprata; Mentorius, pedagogo rengimo modelis.
EN
Mentor concept of mentor training models; Mentor, teacher training model.
Summary / Abstract:

LTŠiandien kalbant apie mokymosi visą gyvenimą poreikį, vis dažniau girdime vartojant „mentoriaus“ ir „mentorystės“ terminus. Būtų sunku vienareikšmiškai juos apibrėžti, tačiau bendriausia prasme „mentorius“ suprantamas kaip „geras patarėjas, auklėtojas, gyvenimo palydovas“ (Vaitkevičiūtė, 2002, p. 106). Tai labiau patyręs, daugiau žinių vienoje ar kitoje srityje turintis asmuo, kuris padeda mažiau patyrusiam savo globotiniui. Kadangi šiandieniniai mokytojų rengimo kaitos gaires numatantys švietimo dokumentai (Pedagogų rengimo koncepcija, 2004) kelia mokytojų stažuotės bei licencijavimo sistemos sukūrimo Lietuvoje būtinybę, tai ypač aktualūs tampa studentų praktikantų bei pirmuosius metus dirbančių mokytojų globos koncepcijų sampratos klausimai bei mokytojų globėjų rengimo sistemų įvairiose šalyse analizė. Straipsnio tikslas - atskleisti mokytojų globėjų (mentorių) sampratą, paanalizuoti ir pristatyti jų atrankos ir rengimo modelius JAV, Europoje ir Lietuvoje. [Iš leidinio]

ENToday the need for lifelong learning is increasingly related to the terms of “mentor” and “mentorship”. It is difficult to define them unambiguously; however, in the most general sense “mentor” is understood as “a good adviser, tutor and attendant of life” (Vaitkevičiūtė, 2002, p. 106). He is a more experienced person who has more knowledge in one or another field and who helps a less experienced mentee. Since the current education documents that envisage the guidelines for the change in teacher training (The Concept of Pedagogue Training, 2004) point out the necessity of the creation of the teacher traineeship and licensing system in Lithuania, the issues of the concepts of mentoring of student trainees and novice teachers as well as the analysis of systems of training teacher mentors in various countries become particularly relevant. The paper aims to reveal the concept of teacher mentors, analyse and present models of their selection and training in the USA, Europe and Lithuania.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40217
Updated:
2017-12-23 19:34:31
Metrics:
Views: 69
Export: