Konstitucinė teisė į nemokamą gydymą : interpretavimo problemos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konstitucinė teisė į nemokamą gydymą: interpretavimo problemos
Alternative Title:
Constitutional right to free of charge treatment: problems of interpretation
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 64 (56), p. 132-139
Keywords:
LT
Nemokamas gydymas; Sveikatos priežiūra.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos Lietuvos Respublikos Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalies nuostatos, įtvirtinančios, kad valstybė rūpinasi žmonių sveikata ir laiduoja medicinos pagalbą bei paslaugas žmogui susirgus, o įstatymas nustato piliečiams nemokamos medicinos pagalbos valstybinėse gydymo įstaigose teikimo tvarką, ir pateikiama šių Konstitucijos nuostatų interpretacija. Autorius analizuoja teisės į nemokamą gydymą įtvirtinimą Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir kituose teisės aktuose, nagrinėja valstybės įsipareigojimų, nustatytų Konstitucijos 53 straipsnyje, pobūdį, kokiems asmenims turėtų būti taikoma ši teisė, kokia yra nemokamos medicinos pagalbos apimtis ir kaip užtikrinama teisė į nemokamą gydymą laikantis kai kurių Lietuvos Respublikos tarptautinių įsipareigojimų. Konstitucijos 53 straipsnyje iš esmės deklaruojama teisė į sveikatos priežiūrą bei įtvirtinta iš esmės blanketinė norma, nukreipianti į nemokamos medicinos pagalbos ir nemokamo gydymo reglamentavimą pagal įstatymą. Todėl nagrinėjant valstybės įsipareigojimus pagal Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalį nemažai remiamasi ir atitinkamų įstatymų nuostatomis. Straipsnyje keliamos nemokamo gydymo taikymo užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, valstybės laiduojamos (nemokamos) sveikatos priežiūros apimties, nemokamos sveikatos priežiūros reglamentavimo problemos. [Iš leidinio]

ENThe right to a free of charge treatment belongs to the group of social human rights. The implementation of this group of human rights usually depends on the economic situation of the state and its social policy and, in particular, on the health service policy of the state. Nevertheless, in many cases, the right to a free of charge treatment has a constitutional basis, as the grounds for this human right are established in the constitutions of some states (e.g., Finland, Estonia, Latvia, Poland, Russia, etc.). In Lithuania, the right to a free of charge health protection is established in Article 53 of the Constitution of the Republic of Lithuania, which stipulates that the state shall take care of people’s health and guarantee medical aid and services in the event of sickness and that the procedure for providing medical aid to citizens free of charge at state health care institutions shall be established by law. In order to comply with the minimum standards of the free of charge treatment, at least the basic medical aid must be guaranteed to all persons (including foreigners and stateless persons) and such aid must conform to the principles of accessibility and acceptability. The article discusses the establishment of the right to a free of charge treatment in the Constitution of the Republic of Lithuania and other laws, analyses the nature of the state’s obligations under Article 53 of the Constitution, and discusses which groups of persons possess the right to a free of charge treatment, as well as the extent of a free of charge treatment and the procedure for its provision.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/996
Updated:
2018-12-17 11:33:26
Metrics:
Views: 18    Downloads: 5
Export: