Transferable competence for the knowledge driven economy issues in a curriculum for higher education

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Transferable competence for the knowledge driven economy issues in a curriculum for higher education
In the Journal:
Keywords:
LT
Kompetencijos / Competencies; Profesinis rengimas / Vocational training; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTŽinių visuomenės tobulėjimas kelia naujus reikalavimus švietimo sistemai. Manoma, kad ugdant kompetencijas svarbų vaidmenį atlieka darbo aplinka, kuri priklauso nuo ekonomikos. Taip pat svarbu mokymo planas, kuris skirtas skirtingiems švietimo sistemos lygiams. Taigi kyla klausimas kaip nustatyti kompetencijų lygį kaip švietimo mokymo plano tikslą. Šiame dokumente stengiamasi išsiaiškinti kaip reiktų suformuoti mokymo plano metodologiją pagrįsta kompetencijų fenomenu ir kaip ją pritaikyti biznio programose. Šiame dokumente diskutuojama apie kompetencijų ugdymą. Mokymo programa sudaroma pagal šią eilutę : veiksmo lygis– kompetencijų lygis – mokymo plano lygis. Pabrėžiama, kad turi vykti pokyčiai darbo aplinkoje; tarpusavio ryšys tarp veiksmo ir kompetencijų lygio; kompetencijų perkėlimas į darbo aplinką.Reikšminiai žodžiai: Profesinis mokymas; Profesinis lavinimas; Kompetencijų struktūra; Ugdymo programos; Transferable competences; Vocational training; Curriculum.

ENImprovement of knowledge society raises new requirements for the system of education. It is perceived that work environment—which depends on economics—plays a crucial role in development of competencies. A teaching plan aimed at different levels of the system of education is also important. Thus, a question persists on how to determine a level of competences as an aim of training in education. This document aims ascertaining the ways a teaching plan methodology should be formulated on the basis of competence phenomenon and the ways it could be adapted for business programmes. This document discusses development of competences. A curriculum is designed according to the following line: level of action-level of competence—level of training plan. It is underlined that changes in work environment should take place; there should be an interrelation between the level of action and the level of competence; competences should be transferred into work environment.

ISSN:
0007-0637
Related Publications:
  • Kompetencijos sampratos erdvė / Palmira Jucevičienė, Daiva Lepaitė. Socialiniai mokslai. 2000, Nr. 1 (22), p. 44-50. Kaunas: Technologija, 2003. P. 19-27.
  • Mokymo turinio projektavimas : standartai ir programos profesiniame rengime / Rimantas Laužackas. Kaunas : VDU leidykla, 2000. 143 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9957
Updated:
2020-07-22 17:27:44
Metrics:
Views: 9
Export: