Pedagogo veiklos tobulinimas : IX klasės mokinių motyvacijos stiprinimas ekonomikos pamokose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pedagogo veiklos tobulinimas: IX klasės mokinių motyvacijos stiprinimas ekonomikos pamokose
Alternative Title:
Improvement of Pedagogue’s Activity and Strengthening of the 9th Grade Pupils’ Motivation in Economics Lessons
Publication Data:
Kaunas : Technologija, 2007.
Pages:
77 p
Notes:
Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Pedagogo veikla; Tobulinimas; Mokiniai; Motyvacijos stiprinimas; Ekonomikos mokymas; Schoolteacher activity; Development; 9 grade pupils; Increasing the motivation; Learning economics.
Keywords:
LT
Ekonomikos mokymas; Mokiniai / School students; Motyvacija ugdyme / Motivation in education; Pedagogai / Pedagogues.
Summary / Abstract:

LTŠiandieniniame gyvenime ugdymas negali apsiriboti vien žinių, mokėjimų bei įgūdžių perteikimu: jis turi ugdyti savarankišką, aktyvią, visapusiškai brandžią asmenybę, todėl mokymosi motyvacijos stiprinimui skiriamas labai didelis dėmesys. Kyla klausimai: kaip efektyvinti ugdytinių mokymąsi, kas lemia mokymosi sėkmę, kaip stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją. Šia problema atliktas tyrimas vienoje Kauno rajono mokyklų, kur susidurta su aktualia nenoro mokytis problema. Tyrimo tikslas- išanalizuoti, kaip galima padėti IX klasės mokiniams stiprinti mokymosi motyvaciją ekonomikos pamokose. Tyrimas atliktas trimis etapai: pirmame vyko mokslinės literatūros analizė; antrame etape vyko tiriamųjų moksleivių apklausos raštu, darbas su tiriamaisiais, apklausos rezultatų analizė; trečiame etape – pedagoginės veiklos tobulinimas, taikant mokymosi motyvaciją stiprinančiu metodus. [Iš leidinio]

ENIn contemporary life, education can not be limited to only provision of knowledge, abilities, and skills: it must develop independent, active, versatile, and mature personality, therefore strengthening of learning motivation is given a lot of attention. The following questions are raise: how to make learning of pupils more effective? What determines the success of learning? How to strengthen learning motivation of pupils? These questions were addressed while delivering a study at one of Kaunas Region schools that faces a problem regarding non-willingness to learn. The aim of the study is to analyse the ways how 9th grade pupils could be helped to strengthen their learning motivation in economics lessons. The study was carried out in three stages: the first stage involved a scientific literature analysis; the second stage provided written surveys of respondents (pupils); and the third stage was aimed at improvement of pedagogic work by applying methods that strengthen learning motivation.

ISBN:
9955251840
Related Publications:
Edukologijos pradmenys / Leonas Jovaiša. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2001. 276 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9955
Updated:
2013-04-28 17:03:35
Metrics:
Views: 39
Export: