Reikšmių sąskambiai intertekstų žaidime - Icchoko Mero romanas "Lygiosios trunka akimirką"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Reikšmių sąskambiai intertekstų žaidime - Icchoko Mero romanas "Lygiosios trunka akimirką"
Alternative Title:
Consonance of meanings in intertextual play - Icchokas Mer's romance "Deuce last for a while"
In the Book:
Literatūros ir kitų menų sąveika / parengė Rūta Brūzgienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005. P. 291-301
Keywords:
LT
Tarptautiniai santykiai / International relations; Žydai / Jews.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje svarstoma, kodėl Icchoko Mero romanas Lygiosios trunka akimirką per pusę amžiaus neprarado skaitymo intrigos; siekama atverti kelias interpretacijos perspektyvas, galinčias būti įdomias komparatyvistiniu požiūriu. Romano orginalumas pirmiausia siejamas su šachmatų partijos struktūra, pagal kurią modeliuojama kūrinio tikrovė ir plėtojama vidinė diskusija tarp filosofinių pozicijų – ar žmogus turi laisvą valią, ar jis tik figūra likimo rankose. Egzistencialistinė ir humanistinė autorinė koncepcija taip pat įžvelgiama į romaną “įrašytame” pasakojime apie žydų protėvio Abraomo bandymą prarandant vieną po kito savo vaikus. Linijinei pasakojimo plotmei svarbesnės sąsajos su Šolom Aleichemo apysaka „Giesmių giesmė”, kurios citatos plečia romano reikšmių lauką ir pasakojimui apie geto jaunuolių meilę suteikia visuotinumo matmenį. Straipsnio pabaigoje prieinama prie išvados, kad žaidimas tarp skirtingų teksto realybės plotmių lemia meno kūrinio gyvybingumą ir prasmės efektą, atpažįstamą kaip tiesa. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Istorija ir literatūra; Modelis; Konvencija; Tekstai tekste; Tiesa; Reikšmė; Efektas; History and fiction; Model; Convention; Text in the texts; Truth; Meaning; Effect.

ENThe articles considers why the novel Lygiosios trunka akimirką by Icchokas Meras did not loose the intrigue of reading; a few outlooks of interpretation are tried to open which can be interesting in the comparativistic approach. The original idea of a novel is referred to the structure of a chess game and the reality of the writing and internal discussion between the philosophical positions (whether an individual has a free will or he is just a figure in hands of fate) is shaped accordingly. Existential and humanistic conception of the author can also be seen in the story about Abraham’s, the ancestor of the Jews, efforts to save his children, the story is ‘inscribed’ in the novel. Links with the narrative Giesmių giesmė (The Gospel of Gospels) by Šolom Aleichem are much more important for the linear plane of the story; the quotations form the narrative expands the field of meanings in the novel and gives the story about love between two young people in a ghetto a dimension of universality. At the end of the article a conclusion is made that a game in different planes of text reality determines liveliness of the writing and the effect of meaning, known as the truth.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/993
Updated:
2021-02-15 16:52:36
Metrics:
Views: 377    Downloads: 49
Export: