Literatūros ir kitų menų sąveika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Literatūros ir kitų menų sąveika
Editors:
Brūzgienė, Rūta, parengė [edt]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005.
Pages:
311 p
Contents:
Postmodernaus mąstymo poveikis dabartinės estetikos metodologijai / Antanas Andrijauskas — Vertinimo transcendentalumas: literatūros metaaksiologija / Vytautas Martinkus — Dailės ir literatūros raidos perspektyvų klausimai XX a. pradžios lietuvių estetikoje / Pillė Veljataga — Inversiški sinestezijos sklaidos aspektai / Salomėja Jastrumskytė — Meno kūrinio struktūros fenomenologinė analizė / Agnieška Juzefovič — Mūsų laikų herojus lietuvių literatūroje ir dailėje / Leonarda Jekentaitė — Dialoginis literatūros ir dailės santykis: Roberto Musilio „Žmogus be savybių“ ir Egono Schiele’s autoportretai / Dalia Kolytaitė-Klippenstein — “Two-in-One“: Collusion between the Graphic Art and the Art of Poetry in the 17 Century English Emblem Genre [„Du viename“: grafikos ir poezijos menų sąveika XVII a. anglų emblemos žanre] / Jadvyga Krūminienė — Menų sintezės idėja XX a. pradžios lietuvių literatūroje / Aurelija Mykolaitytė — Poezijos ir dailės sąveikos Leonardo Gutausko lyrikoje / Gintarė Bernotienė — Dailės problematika Alfonso Nykos-Niliūno eilėraščių rinkinyje „Balandžio vigilija“ / Manfredas Žvirgždas — Teatriškosios metatekstualumo formos moderniojoje lietuvių prozoje / Agnė Jurčiukonytė — Renesansinio meno stilizacija Balio Sruogos dramoje „Barbora Radvilaitė“ / Reda Pabarčienė — Filosofiniai ir muzikiniai kinematografinio pasakojimo apribai / Elina Naujokaitienė — Muzika ir literatūra: formos ir tematizmo aspektai / Rūta Brūzgienė — Simfoninio mąstymo raiška Alfonso Nykos-Niliūno „Vasaros simfonijoje“ / Vita Česnulevičiūtė — Konstantino Balmonto poezija lietuviškoje scenoje / Kristina Sakalavičiūtė — Richardas Wagneris ir latvių literatūra / Silvestras Gaižiūnas — Istoriografijos ir literatūros paralelės: manieringosios iškalbos topai Simono Daukanto veikale „Darbai senųjų lietuvių ir žemaičių“ / Roma Bončkutė —Didaktiniai ir normatyviniai lietuvių prozos modeliai: įtakos ir vietinės modifikacijos / Irena Klimašauskienė, Džiuljeta Maskuliūnienė — Metafizika klasikinėje lietuvių poezijoje. Tarp ir anapus dviejų aušrų / Vytis Valatka — Reikšmių sąskambiai intertekstų žaidime - Icchoko Mero romanas „Lygiosios trunka akimirką“ / Loreta Mačianskaitė — Nin Bizys. Multiple Intelligences and the Application of Processes for Self-Expression and Creating Artworks and Literature [Daugybinė išmana ir saviraiškos procesai menuose bei literatūroje].
Reviews:
Recenzija leidinyje Colloquia. 2006, 16, p. 121-130
ISBN:
9955698020
Parts:
Related Publications:
[Ribos architektonika : šiuolaikinė lietuvių literatūra ir kontekstai] : recenzija / Małgorzata Kasner. Prace bałtystyczne: język, literatura, kultura. 2018, 7, p. 349-361.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2920
Updated:
2022-01-04 20:15:54
Metrics:
Views: 60    Downloads: 1
Export: