Komandinis darbas pirminėje sveikatos priežiūroje: šeimos gydytojų ir bendrosios praktikos slaugytojų bendradarbiavimo vertinimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Komandinis darbas pirminėje sveikatos priežiūroje: šeimos gydytojų ir bendrosios praktikos slaugytojų bendradarbiavimo vertinimas: disertacija
Alternative Title:
Teamwork in primary health care: evaluation of collaboration between family physicians and community nurses
Publication Data:
Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 2019.
Pages:
253 p
Notes:
Daktaro disertacija (socialiniai mokslai) - Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 2019. Bibliografija.
Keywords:
LT
Gydytojai / Doctors; Slauga. Slaugytojai / Nursing. Nurses; Bendradarbiavimas / Cooperation; Sveikatos priežiūra / Health care.
Summary / Abstract:

LTKomandinio darbo stiprinimas pirminėje sveikatos priežiūroje (PSP) tampa svarbiu veiksniu visos sveikatos priežiūros sistemos vystymuisi. Mūsų šalies kultūrinis ir istorinis kontekstas lemia dabartinę sveikatos priežiūros sistemą, kurioje yra stiprios (hierarchinės) tradicijos tarp šeimos gydytojų ir bendrosios praktikos slaugytojų. Siekiant sėkmingos ir efektyvios sveikatos priežiūros sistemos reformos, svarbu suprasti komandinio darbo aspektus pačių gydytojų ir slaugytojų požiūriu. Darbo tikslas. Ištirti šeimos gydytojų ir bendrosios praktikos slaugytojų profesinį bendradarbiavimą, siekiant identifikuoti komandinio darbo pirminėje sveikatos priežiūroje veiklos komonentus ir jų tobulinimo galimybes. Darbo uždaviniai: Išanalizuoti šeimos gydytojų ir bendrosios praktikos slaugytojų komandinio darbo patyrimą, identifikuojant pagrindiniud PSP komandinės veiklos elementus bei jų grupes. 2. Sukurti profesinio bendradarbiavimo PSP komandoje vertinimo instrumentą, atlikti jo validavimą. Instrumentu kiekybiškai ištirti profesinį šeimos gydytojų ir bendrosios praktikos slaugytojų bendradarbiavimą komandoje. 3. Identifikuoti profesinio bendradarbiavimo tobulinimo PSP komandos potencialą. [lvb.lt]

ENStrengthening teamwork in primary health care (PHC) is an important aspect in the development of the entire healthcare system. The cultural and historical context of our country determines the current healthcare system, where strong (hierarchical) traditions between family physicians and community nurses are present. Striving for successful and efficient reform of the healthcare system, it is important to understand the aspects of teamwork from the viewpoint of physicians and nurses themselves. Aim and objectives of the study. To identify the professional collaboration of family physians and community nurses in order to identify the main components of teamwork in primary health care and their development possibilities. The objectives of the study. 1. To analyze the experience of teamwork of family doctors and community nurses, identifying the main elements of PHC teamwork and their groups. 2. To create and validate a tool for collaboration assessment in PHC team. By means of the developed instrument, quantify the professional collaboration of family doctors and community nurses. 3. Identify the potential of professional development in PHC teams. [lvb.lt]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/99273
Updated:
2022-12-19 16:34:32
Export: