Alkoholio vartojimo socialinė ir ekonominė žala Lietuvoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Alkoholio vartojimo socialinė ir ekonominė žala Lietuvoje: disertacija
Alternative Title:
Social and economic harm of alcohol in Lithuania
Publication Data:
Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 2014.
Pages:
212 p
Notes:
Daktaro disertacija (socialiniai mokslai) - Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 2014. Bibliografija.
Keywords:
LT
Socialinės problemos / Social problems; Apskaita / Accounting; Sveikata / Health.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje vertinta su alkoholio vartojimu siejama socialinė ir ekonominė žala Lietuvoje. Pagrindiniai darbo uždaviniai buvo įvertinti su alkoholio vartojimu susijusį mirtingumą, ligotumą ir netektą darbingumą, nustatyti su alkoholio vartojimu susijusių teisėtvarkos pažeidimų apimtis bei įvertinti su alkoholio vartojimu susijusią ekonominę žalą Lietuvoje 2010 m. Tyrime analizuoti Higienos instituto, SVEIDRA, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos, Statistikos departamento, Informatikos ir ryšių departamento, Valstybinio psichikos sveikatos centro, Valstybinės ligonių kasos, Lietuvos kelių policijos tarnybos, Kalėjimų departamento bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys. Analizuojant alkoholio vartojimo žalą sveikatai iš viso buvo vertintos 55 ligos ir būklės (ar jų grupės), visiškai ar iš dalies siejamos su alkoholinių gėrimų vartojimu. 22 iš šių būklių visiškai siejamos tik su alkoholinių gėrimų vartojimu. Likusi dalis – iš dalies alkoholio sąlygojamos būklės, kurių tam tikros proporcijos priskyrimas alkoholio žalai pagrįstas remiantis Lietuvai apskaičiuotomis alkoholiui priskiriamomis dalimis (angl. Alcohol-attributable fractions). Disertacijos rezultatai parodė, kad alkoholio vartojimo sąlygojama socialinė ir ekonominė žala atsispindi daugelyje socialinės gerovės sričių, o tiesiogiai sveikatos priežiūrai tenkanti alkoholio vartojimo sukeliamos socialinės ir ekonominės žalos dalis tėra tik vienas iš daugelio šios žalos komponentų. [lvb.lt]

ENThe aim of this dissertation was to evaluate the social and economic harm of alcohol in Lithuania. The main objectives were to estimate alcohol-attributable mortality, morbidity, disabilities, to evaluate alcohol related violations of law, and to estimate alcohol-attributable economic costs in Lithuania in 2010. The study includes the data from Institute of Hygiene, SVEIDRA, Disability and Capacity Assessment Service, Department of Statistics, Information Technology and Communications Department, State Mental Health Center, State Patient Fund, Lithuanian Traffic Police Office, Prison Department and Ministry of Social Security and Labour. In total this study included 55 conditions and groups of conditions that are fully or partially attributable to alcohol. 22 of those conditions are 100 per cent attributable to alcohol. The rest were partially attributable to alcohol, which were estimated by applying the Lithuanian specific Alcohol-attributable fractions. The results of this dissertation have identified that alcohol-attributable social and economic harm to society is widely spread across many social welfare sectors, as well as direct health care costs is only one of many alcohol-attributable harm components. [lvb.lt]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/99248
Updated:
2023-12-01 14:41:25
Metrics:
Views: 24    Downloads: 3
Export: