Kūno kultūra ir sportas pirmuoju pokario laikotarpiu (1945-1959)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kūno kultūra ir sportas pirmuoju pokario laikotarpiu (1945-1959)
Alternative Title:
Physical Culture and Sport in the First Postwar Period (1945-1959)
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education.
Summary / Abstract:

LTPokario laikotarpis – vienas sudėtingiausių ir dramatiškiausių Lietuvos istorijoje. Stalininis režimas diktavo savo valią ir unifikuotą tvarką visose gyvenimo srityse, ne išimtis buvo ir sportas. Jame formavosi dvi veiklos kryptys: masiškumas ir meistriškumas, jį siekta panaudoti politiniams ir ideologiniams uždaviniams spręsti, naujai santvarkai įtvirtinti, pradėta intensyviai formuoti sovietinio sporto sistema, valstybinė profesionaliojo sporto nepripažinimo ir mėgėjiškumo propagandos politika menkino sporto judėjimą, kenkė aukštojo meistriškumo sportininkams, sporto visuomenei. Jau pirmuoju pokario laikotarpiu Lietuvos sportinis gyvenimas galutinai buvo įtrauktas į sovietinę fizinio lavinimo sistemą. Tačiau buvusi sistema sudarė sąlygas sportininkų meistriškumui, nors Lietuvos sportininkai neteko galimybės atstovauti savo Tėvynei, turėjo ginti SSRS sporto garbę. Kartu su įvairiais Lietuvos komisariatais pradėjo dirbti aukščiausias sporto valdymo organas Kūno kultūros ir sporto komitetas, sporto draugijos „Žalgiris“, „Spartakas“, „Dinamo“, „Darbo rezervai“, „Lokomotyvas“, „Nemunas“, veikė sporto kolektyvai įmonėse, įstaigose, mokyklose, mokslo ir studijų institucijose, buvo rengiami kūno kultūros ir sporto darbuotojai, siekta užtikrinti sovietinių sportininkų pergales svarbiausiose sporto šakose tarptautinėje arenoje, sportas ir jo pasiekimai iškelti į valstybinės politikos lygį. Šis Lietuvos sporto raidos periodas, nors ir atplėštas nuo tarptautinio gyvenimo, buvo įdomus, gyvas, parodė sportininkų ir trenerių talentą, norą ir ryžtą garsinti Lietuvos vardą pasaulyje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Sportas; Sport; Soviet Lithuania.

ENThe postwar period is one of the most difficult and dramatic periods in the history of Lithuania. The Stalinist regime dictated its will and unified procedures in all spheres of life, including sport. Two trends of activities formed in it: massiveness and excellence. It was sought to use it to perform political and ideological tasks, establish a new system of government, a Soviet sport system was developed intensively, the state policy of non-recognition of professional sports and propaganda of amateur athletics diminished the sport movement, did harm to highly skilled athletes and sport society. In the first postwar period, Lithuania’s sporting life was eventually included in the Soviet physical education system. The former system created conditions for athletes to improve their skills, though Lithuanian athletes lost the possibility to represent their Homeland and had to represent the USSR. In addition to various Lithuanian commissioner’s offices, there were the Physical Culture and Sports Committee, the supreme sports management body, sports associations Žalgiris, Spartakas, Dinamo, Darbo Rezervai, Lokomotyvas, Nemunas, sports collectives at companies, institutions, schools, science and study institutions, physical culture and sports employees were prepared, it was sought to ensure Soviet athletes’ victories in the main sports on the international arena, with sports and achievements in sports raised to the national level. Although it was cut off from the international life, this period of development of Lithuanian sports was interesting, active, demonstrated the talents of athletes and coaches, their will and determination to put Lithuania on the map.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9914
Updated:
2013-04-28 17:03:06
Metrics:
Views: 14
Export: