Loterijos COVID-19 pandemijos laikotarpiu

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Loterijos COVID-19 pandemijos laikotarpiu
Alternative Title:
Lotteries during the COVID-19 pandemic
In the Journal:
Taikomoji psichologija [Contemprorary applied psychology]. 2021, nr. 1, p. 4-10
Keywords:
LT
Pandemijos / Pandemics; Loterijos; Laisvalaikis / Leisure; Gyventojai / People. Population; Tyrimai; Įpročiai.
EN
Lotteries; Habits; Research.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomas COVID–19 pandemijos metu atliktas žaidimo loterijose tyrimas. Jame derinti kiekybiniai (apklausa) ir kokybiniai (focus grupė, kurioje diskusija buvo vedama moderatoriaus pagal iš anksto parengtą pokalbio planą) metodai. Lietuvos gyventojų apklausa, atlikta 2020 m. (pavasarį) iškart po karantino dėl COVID–19 sąlygų sušvelninimo. Respondentai – 18 metų ir vyresni Lietuvos gyventojai. Apklausos būdas – interviu respondento namuose. Respondentų kiekis (N-1000) ir atranka reprezentuoja Lietuvos gyventojus. Šio tyrimo duomenys lyginami su apklausų, atliktų 2017 ir 2019 m. duomenimis. Tyrimas suteikė duomenų papildančių loterijų vaidmens sampratą. Jis atskleidė, kad žymios dalies respondentų gyvenime žaidimas loterijose yra įprotis, kuris sietinas su bendra šeimos pramoga ir su savitu gyvenimo pastovumu, gebėjimo jį kontroliuoti patvirtinimu. Pastarasis žaidimo loterijose aspektas iki šiol menkai tyrinėtas. Pagrindinės sąvokos: COVID–19 pandemija, loterijos, laisvalaikis. [Iš leidinio]

ENSince the beginning of the COVID-19 pandemic, there has been a lack of scientifically based recommendations that would take into account the role of lotteries in various social, cultural and economic communities. In order to address this problem, a study has been conducted to find out how the behavior and attitudes towards lotteries of the lottery players in Lithuania have been affected during the COVID-19 lockdown. The study combines quantitative (survey) and qualitative (use of focus groups in which the discussion has been conducted by a moderator following a structured discussion schedule) research methods. The population survey has been carried out in Lithuania in the spring of 2020 immediately following the easing of the COVID-19 restrictions. The respondents were Lithuanian citizens who are 18 years old and older. The survey was carried out in the form of an interview at the respondent's home. The number and sample of respondents (1 000) is representative for the Lithuanian population. The data of the 2020 Lithuanian population survey are compared to the data of the population surveys from 2017 and 2019. The study provided new data about them, expanded our understanding of the role of lotteries and showed that the lockdown has had no impact for a quarter of the respondents regarding their decisions on the purchase of lottery tickets. For a substantial part of respondents, participation in lotteries is a habit which can be associated with general family entertainment as well as with a confirmation of individual life stability and ability to control it. Until now, the latter aspect of participation in lotteries has been in the margins of our understanding of lotteries and has been largely unnoticed by the media. Keywords: COVID-19 pandemic, lotteries, leisure. [From the publication]

ISSN:
2029-1477
Related Publications:
Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai : (edukologija ir kiti socialiniai mokslai) / Kęstutis Kardelis. Šiauliai : Lucilijus, 2005. 398 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/99113
Updated:
2022-12-06 19:23:40
Export: