Viešieji darbai : teisiniai ir socialiniai aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešieji darbai: teisiniai ir socialiniai aspektai
Alternative Title:
Public works: legal and social aspects
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 70 (62), p. 81-88
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje analizuojama Lietuvos Respublikos baudžiamajame ir bausmių vykdymo įstatymuose įteisinta savarankiška kriminalinė bausmė - viešieji darbai kaip alternatyva laisvės atėmimui. Straipsnyje, nesigilinant į šios bausmės atsiradimo istorinę raidą, siekiama apžvelgti viešųjų darbų plėtros tendencijas, išanalizuoti viešųjų darbų instituto realizacijos problemas ir priemones joms pašalinti, palyginti, ar Lietuvos teisinis reglamentavimas atitinka pagrindinių tarptautinių dokumentų, susijusių su alternatyvomis laisvės atėmimo bausmei, nuostatas, užsienio valstybių teisinį viešųjų darbų reglamentavimą, taip pat palyginti nacionalinę bei užsienio valstybių patirtį, sukauptą atliekant viešuosius darbus. Бе to, straipsnyje pateikiamos viešųjų darbų instituto tobulinimo gairės. Palyginti su JTO Standartinėmis minimaliomis su laisvės atėmimu nesusijusių priemonių taisyklėmis, Europos Tarybos Ministrų Komiteto Rekomendacija Nr. R (92) 16 „Dėl Europos bendruomenės sankcijų ir priemonių taisyklių", Europos Tarybos Ministrų Komiteto Rekomendacija Nr. R (99) 22 „Dėl kalėjimų perpildymo ir kalėjimų populiacijos padidėjimo", Europos Tarybos Ministrų Komiteto Rekomendacija Rec (2000) 22 „Dėl Europos bendruomeninių sankcijų ir priemonių taisyklių taikymo tobulinimo". Straipsnyje remiamasi Jungtinių Tautų Organizacijos ir Europos Tarybos dokumentais, užsienio valstybių viešųjų darbų bausmės teisiniu reglamentavimu ir realizavimo praktika, užsienio mokslininkų ir kitų autorių nuomonėmis bei veikalais, statistikos duomenimis, pataisos inspekcijų patelktais duomenimis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Viešieji darbai, probacija, reabilitacija, resocializacija, adaptacija, integracija.

ENIn this article there is analysed an independent criminal punishment - public works, witch was setup by the Pcnal Code and the Punishment Enforcement Code of Lithuanian Republic as alternative punishment to freedom deprivation punishment. Without looking into the process of historical development, it is made an attempt to overview the tendency of public works' spreading, to analyse the problems of public works' realisation and how to deal with them. There is compared Lithuanian legal regulations with international documents, witch arc related with alternative punishment as alternative to freedom deprivation punishment (United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures Adopted by General Assembly resolution 451110 of 14 December 1990, Recommendation No, R (92) 16 of the Committee of Ministers to Member States on the European Rules on Community Sanctions and Measures Adopted by the Committee of Ministers on 19 October 1992 at the 482nd meeting of the Ministers' Deputies, Recommendation No. R (99) 22 of the Committee of Ministers to Member States Concerning Prison Overcrowding and Prison Population Inflation Adopted by the Committee of Ministers on 30 September 1999 at the 6S1SI meeting of the Ministers' Deputies. Recommendation Rcc (2000) 22 of the Committee of Ministers to Member States on Improving the Implementation of the European Rules on Community Sanctions and Measures Adopted by the Committee of Ministers on 29 November 2000 at the 731" meeting of the Ministers' Deputies).There is also looked over public works ' legal regulations in foreign countries, an experience of public works implementation in Lithuania and abroad and, the most important, there had been given landmarks of public works institution improvement. The article is based upon the documents of the United Nations and the Council of Europe, legal regulations and practice of public works in foreign countries, opinion and studies of foreign scientists and the other authors, the data of statistics and questioning of the officers of correctional inspections. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/991
Updated:
2018-12-17 11:33:23
Metrics:
Views: 28    Downloads: 6
Export: