Flöten und Trompeten - ethnische Musikinstrumente im Hütungsbrauchtum

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Flöten und Trompeten - ethnische Musikinstrumente im Hütungsbrauchtum
Alternative Title:
Flutes and Trumpets – Ethnic Musical Instruments in the Customs of Pasturage
In the Book:
Keywords:
LT
Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTLietuvių gyvulininkystės papročiuose vartoti įvairūs etniniai muzikos instrumentai: tarškynės, barškynės, švilpynės, birbynės, trimitai. Gausiausiai vartoti trimitai, kuriuos signalams pūtė kerdžiai. Trimitai ganymui buvo svarbesni netgi už botagą. Švilpynes ir birbynes labiausiai pūtinėjo bandą padedantys ganyti piemenukai. Kerdžiai vartojo rago, tošies/žievės ir medinius trimitus. Jais pranešdavo apie bandos išginimą, ganykloje sušaukdavo gyvulius, duodavo signalą melžti, pranešdavo apie parginimą. Signalai paprasčiausi pietryčių (juos sudaro vienas, rečiau – du skirtingo aukščio garsai), sudėtingesni – šiaurės vakarų Lietuvoje (susideda iš kelių garsų). Kerdžius šiaurės vakarų Lietuvoje dažniausiai buvo senas, negalintis dirbti sunkesnio fizinio darbo žmogus. Pietryčių Lietuvoje bandą ganę ir psichikos sutrikimų turintieji kerdžiai. Čia kerdžiavime pastebima ir pirmykštės magijos liekanų. Retsykiais bandą ganė ir moterys, tačiau jos trimitų niekados neturėjo. Lyginant su kaimyninių kraštų ganymo papročiais, iškeliama mintis, jog tradicinis piemenukų ir kerdžių instrumentarijus atsirado ne tik gyvulininkystės, bet galimas daiktas, netgi ankstyvesniais laikais. Tai galėjo būti dar medžioklės ir rankiojimo laikotarpiai. Įsitvirtinę gyvulininkystės papročiuose, piemenų ir kerdžių instrumentai dar ilgai išlaikė savo pirminę signalų ir maginę paskirtį. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pučiamieji lietuvių liaudies muzikos instrumentai; Lithuanian traditional wind musical instruments.

ENLithuanian customs of stockbreeding were full of various ethnic musical instruments: rattles, whistles, hornpipes, trumpets. The most popular trumpets were used by herdsmen as a signalling instrument. Trumpets for herding were more important than a whip. Whistles and hornpipes were usually blown by little helping shepherds. Herdsmen used the trumpets made of horn, birch bark/bark or wood. They helped to announce the turn-out of the herd, call the stock at the pasture, signal before milking or announce the bringing back of the herd. Signals were very simple in the south eastern (one sound or, more rarely, two sounds of different pitch) and more complex in the north western Lithuania (many sounds). In the north western Lithuanian a herdsmen used to be an old person, unable to work any harder physical work. In the south eastern Lithuania herds were pastured even by the herdsmen with mental disorders. There herding traditions have the remnants of primitive magic. Sometimes herds were pastured by women too, but they would never have a trumpet. As compared to the herding customs of neighbouring regions, it gives an idea that traditional instrumentation of little shepherds and herdsmen originated not during the times of stockbreeding but, possibly, during the earlier times. It could have been the hunting - gathering period. Being established in the customs of stockbreeding, instruments of shepherd and herdsmen preserved their initial purpose of signalling and magic for a longer period.

Related Publications:
Lietuvių etninio instrumentinio muzikavimo ekspedicijos / Romualdas Apanavičius. Gimtasai kraštas. 2011, t. 4, p. 98-104.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9904
Updated:
2019-02-05 13:48:08
Metrics:
Views: 14
Export: