Žydų sporto raidos 1918-1940 metais Šiauliuose bruožai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žydų sporto raidos 1918-1940 metais Šiauliuose bruožai
Alternative Title:
Features of Jewish Sport Development in Šiauliai in 1918-1940
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2002, Nr. 2 (28), p. 73-76
Keywords:
LT
20 amžius. 1918-1940; Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Sportas / Sport; Etninės mažumos / Ethnic minorities.
Summary / Abstract:

LTLietuvos žydų istorija siekia tolimą praeitį, tai buvo kraštas, kuriame žydai patyrė teisingumą ir globą. Pirmasis pasaulinis karas ir jo padariniai, ankstesnė carinės Rusijos diskriminacinė politika pakeitė Šiaulių miesto gyventojų tautinę struktūrą. Jei 1909 m. Šiauliuose gyveno tik 24,2% lietuvių, 1923 m. jų būta per 70,4%, labiausiai sumažėjo žydų gyventojų: iš 56, 4% liko tik 25,0% visų miesto gyventojų. Sportas, kaip sudėtinė kultūros dalis yra įvairių tautų sąlyčio pasaulis, tai sritis, kurioje skirtingų tautybių žmonės gali bendrauti, rungtyniauti, suprasti, naudodami bendrus sporto taisyklių, normatyvų, reikalavimų, gestų kalbą, dalyvaudami sporto varžybose, turnyruose, žaidynėse, ugdyti supratimą ir toleranciją, savitarpio supratimą, pagarbą, bendražmogiškas vertybes, perimti fizinio pajėgumo ir sveikatos ugdymo programas, metodiką, puoselėti tautų sporto istorijos paveldą. Nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu prasidėjo intensyvus sportinis gyvenimas, prie jo ištakų stojo pavieniai sporto organizatoriai. Jau 1919 m. Lietuvoje buvo pradėtos kurti sporto organizacijos ir klubai. Organizuotam sporto sąjūdžiui Šiauliuose impulsą davė didžiausias Lietuvoje žydų sporto draugijos „Makabi“ Šiaulių skyrius, kurio pirmininku tapo verslininkas Giršas Šapyro, priklausė per 70 žmonių. Tai buvo pirmoji sporto organizacija mieste, prie jos veikė „Žydų atletikos klubas“, sporto klubas „Olimpija“. Ilgą laiką mieste buvo vienintelė „Makabi“ sporto aikštė, reikšmingiausi sporto pasiekimai - futbolininkų, stalo tenisininkų, šachmatininkų, dviratininkų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Sportas; "Makabi"; Sport; "Makab".

ENThe history of Lithuanian Jews dates back to the distant past. It was a country where Jews enjoyed justice and care. World War I and its consequences and the discriminatory policy of tsarist Russia changed the ethnic structure of the Šiauliai population. In 1909, Lithuanians accounted for only 24.2% of the Šiauliai population, while in 1923 the number rose to over 70.4%. The strongest decrease was recorded in the number of Jews: from 56.4% to 25.0% of the city’s population. Sports, part of culture, are a link connecting various nations. This is an area in which people of different nationalities can communicate, compete, understand by using common sports rules, norms, requirements, body language, participating in sports competitions, tournaments, developing understanding and tolerance, mutual understanding, respect, human values, take over physical education and health programmes, techniques, and preserve sports heritage of nations. Promoted by individual sports organisers, intensive sporting life started in the period of independent Lithuania. Sports organisations and clubs were established in Lithuania as soon as in 1919. Headed by businessman Giršas Šapyro, the Šiauliai office of Lithuania’s largest Jewish sports association Makabi, which embraced over 70 people, gave momentum to the organised sports movement in Šiauliai. It was the first sports organisation in the city. The Jewish Athletics Club and sports club Olimpija operated under it. The Makabi sports field was the only sports field in the city for a long time. The most significant sports achievements were recorded in football, table tennis, chess and cycling.

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Related Publications:
Trumpa žydų istorija Lietuvoje / Dov Levin ; vertė Jonas Morkus. Vilnius : Izraelio ambasada; 2000. 205 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9900
Updated:
2022-11-07 15:43:32
Metrics:
Views: 60    Downloads: 1
Export: