Professionalisation of Lithuanian socio-educational work in the context of modernization of the Lithuanian education system

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Professionalisation of Lithuanian socio-educational work in the context of modernization of the Lithuanian education system
Alternative Title:
Socio-edukacinio darbo Lietuvoje profesionalizacija Lietuvos švietimo sistemos modernizavimo kontekste
In the Book:
Towards the learning society : educational issues. 2002. P. 341-360. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft ; Bd. 7)
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Mokykla / School; Politinės teisės / Political rights.
Summary / Abstract:

LTKartu su Nepriklausomybės atgavimu Lietuvos piliečiai prisiėmė atsakomybę už jų asmeninius gyvenimus, lygiai taip pat kaip už valstybės vystymąsi ir stiprinimą. Konstitucija garantuoja lygias galimybes visiems piliečiams, tačiau kol kas Lietuvos valstybei nepavyksta įgalinti individus naudoti šias teises. Kelyje link demokratinės valstybės piliečiai yra laisvi išreikšti savo politines ir pilietines teises, tačiau situacija kol kas nėra gera socialinių ir ekonominių teisių atžvilgiu. Šios studijos tikslas yra pasiūlyti būdų socio-edukacinio darbo bei kompetencijų vystymosi metodų tobulinimui nacionalinės švietimo sistemos modernizavimo kontekste. Lietuvos, kaip ir kitų Baltijos šalių, pasiruošimas priimti naują mąstymą bei taikyti Europines socio-edukacinio darbo technologijas. Šiuo atveju Lietuviška siocio-edukacinio darbo ir socialinės pedagogikos samprata nevisiškai atitinka socio-edukacinio darbo kompetencijų ir profesionalizacijos reikalavimų, nusakytų Europinėse dimensijose. Socio-edukacinio darbo srities studijų programos Šiaulių universitete, Vilniaus pedagoginiame universitete ir Kauno technologijos universitete žymiai skiriasi savo specializacijomis bei specialistų rengimo filosofija. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Socioedukacinis darbas; Švietimo sistema; Socio-Educational Work; Education System.

ENAlong with restoration of Independence, Lithuania citizens assumed responsibility for their personal lives as well as for the development and strengthening of the state. The Constitution guarantees equal rights to all citizens, however Lithuanian State is not completely succesful in enabling individuals to use these rights. On the way to a democratic state, citizens are free to exert their political and civil rights, however the situation is not as good in the area of social and economic rights. This study is aimed at suggesting the ways of professionalisation of the socio-educational work and the methods for competence development in this area in the context of modernisation of the national education system. The preparation of Lithuania, as well as of other Baltic States, for accession with new thinking and ability to apply European technologies of socio-educational work. In this context, the Lithuanian concept of socio-educational work and social pedagogy does not properly reflect the requirements to competence and professionalism of the socio-educational work outlined in the European dimensions. The programmes of study in the area of socio-educational work at Siauliai University, Vilnius Pedagogical University, and Kaunas University of Technology largely differ in their specialisation and philosphy of specialists‘ education. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9880
Updated:
2013-04-28 17:02:43
Metrics:
Views: 15
Export: