Kai kurie probleminiai kyšininkavimo išaiškinimo ir tyrimo teisinio reguliavimo klausimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kai kurie probleminiai kyšininkavimo išaiškinimo ir tyrimo teisinio reguliavimo klausimai
Alternative Title:
Some problematic issues of the legal regulation of bribery detection and investigation
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 67 (59), p. 92-100
Keywords:
LT
Kriminalistika. Kriminologija / Criminology; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law; Tarptautinis bendradarbiavimas / International cooperation.
Summary / Abstract:

LTKyšininkavimas yra viena iš labiausiai paplitusių ir sunkiausiai atskleidžiamų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų Europoje. Atsižvelgiant į kyšininkavimo ir kitų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų aktualumą šiame straipsnyje analizuojami kyšininkavimo atvejai Lietuvoje, pateikiama kyšininkavimo baudžiamųjų bylų statistika ir atliktų sociologinių tyrimų rezultatai. Analizuojant kyšininkavimo išaiškinimo ir tyrimo praktiką pateikiamas mokslinis kai kurių nusikalstamų veikų išaiškinimo ir tyrimo veiksmų panaudojimo praktinėje veikloje, o ypač išaiškinat ir tiriant kyšininkavimo atvejus, įvertinimas, nagrinėjami probleminiai teoriniai ir praktiniai šių metodų taikymo aspektai. Įvertinus baudžiamųjų įstatymų kaitą Lietuvoje šiame straipsnyje taip pat pateikiami kai kurie probleminiai kyšininkavimo išaiškinimo ir tyrimo teisinio reguliavimo klausimai nuo retrospektyvos pereinant prie situacijos, nagrinėjami tarptautinių teisės normų praktinio taikymo aspektai. Iškeliant ir analizuojant probleminius kyšininkavimo išaiškinimo ir tyrimo teisinio reguliavimo aspektus straipsnyje siūloma keisti Lietuvos įstatymų ir poįstatyminių aktų teisės normas, trukdančias veiksmingai išaiškinti ir ištirti kyšininkavimo atvejus. Be to, straipsnyje iškeliami nauji tikslai siekiant kai kurių teisės mokslo šakų teorijų plotmėje patobulinti kyšininkavimo išaiškinimo ir tyrimo praktiką. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kyšininkavimas; Korupcija; Bylos, baudžiamosios; Statistika; Sociologiniai tyrimai; Įstatymai, baudžiamieji; Tarptautinis bendradarbiavimas; Europa.

ENBribery is one of the most widespread and difficult to detect forms of corruption. The article examines the issues of bribery in Lithuania, provides statistical data about criminal cases of bribery as well as presents findings of social surveys. While analysing the practice of bribery detection and investigation, it looks into the benefits of practical application of scientific research. Bearing in mind the changes made to the Lithuanian criminal legislation, the article presents several problematic issues related to the legal regulation of bribery detection and investigation. It also examines the aspects of practical application of international legal regulations. While raising and analysing the issue of legal regulation of bribery detection and investigation, it suggests that the legal norms of Lithuanian primary and secondary legislation obstructing effective detection and investigation of bribery should be amended. Furthermore, the article raises new aims of having the practice of bribery detection and investigation developed in some theories of legal science.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Registruotas ir latentinis nusikalstamumas Lietuvoje : tendencijos, lyginamieji aspektai ir aplinkos veiksniai / Teisės institutas ; parengė Gintautas Sakalauskas, Margarita Dobrynina, Svetlana Justickaja, Vaidas Kalpokas, Sonata Mališauskaitė-Simanaitienė, Simonas Nikartas, Aušra Pocienė, Salomėja Zaksaitė. Vilnius : Eugrimas, 2011. 328 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/988
Updated:
2018-12-17 11:33:22
Metrics:
Views: 33    Downloads: 5
Export: